14.03.2017 10:50

Biało-czerwone pasy obrazą symboli narodowych?

Radny osiedla Pomorzany – Andrzej Grodecki – zwrócił się do rady miasta w Szczecinie z prośbą o wystąpienie do właściwych sądów w sprawie ochrony biało-czerwonych barw, które jak sugeruje, są znieważane przez malowane w tych kolorach przejścia dla pieszych.

Biało-czerwone pasy obrazą symboli narodowych?
foto: Witold Rozbicki / East News

Andrzej Grodecki powołuje się na ustawę z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, a także o pieczęciach państwowych, znowelizowaną 9 lutego 1990. Wynika z niej, że barwy biało-czerwone to symbol RP, a co za tym idzie – każdy obywatel powinien okazywać im cześć i szacunek.

W piśmie wystosowanej w tej sprawie przeczytamy ponadto:

"

Wymalowane w biało-czerwone pasy przejścia biegną m.in. przez ulicę Powstańców Wielkopolskich przy ulicach Frysztackiej i Orawskiej. Jednak w całym mieście, jak i kraju, jest ich znacznie więcej. "

Zważywszy na ten fakt, radny osiedla Pomorzany sugeruje przedsięwziąć odpowiednie działania:

"

Uważam, że barwę czerwoną w pasach dla pieszych należałoby zmienić np. na pomarańczową albo białą na np. żółtą. W obecnym stanie ZDiTM zapewne nieświadomie stworzył możliwość znieważania symboli narodowych, bo jakże inaczej interpretować sytuację, w której w publicznych miejscach dopuszcza się deptania biało-czerwonych barw przez przechodniów i rozjeżdżania ich przez pojazdy mechaniczne. Jeśli szlabany lub kominy są malowane również w identyczne kolory, to jednak w takich wypadkach nie są narażone na dewastowanie, niszczenie lub oblepiane błotem bądź brudem. "

Internauci są zdania, że równie dobrze chodzenie po „biało-czerwonych” pasach możemy interpretować jako pogardę dla narodu Austriackiego lub mieszkańców Indonezji oraz Monako. W zupełnie innym świetle można byłoby traktować tę sprawę pod warunkiem, że w przypadku dwóch pasów ruchu, jeden z nich byłby całkowicie pomalowany na czerwono, a drugi na biało – lub na odwrót. Chociaż tutaj po raz kolejny, kluczową rolę odgrywa perspektywa.

Dodatkowo, Andrzej Grodecki wyszedł z prośbą o regulację tej kwestii, niezależnie od decyzji wymiaru sprawiedliwości:

"

Niezależnie od stanowiska władzy sądowniczej prosiłbym o rozważenie możliwości podjęcia przez RM uchwały zakazującej ZDiTM-owi malowania pasów dla pieszych (popularnych „zebr”) w narodowe biało-czerwone barwy. W wypadku zajęcia przez radnych stanowiska przyznającej rację moim argumentom, wnoszę o jak najszybsze usunięcie ich wszędzie tam, gdzie zostały już tak wymalowane. "

Co sądzicie o tej sprawie?

Tagi: News