19.05.2016 13:30

Jakie są powody agresji drogowej?

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego wynika, że kierowcy, którzy odczuwają presję w pracy mają większą skłonność do agresji w ruchu drogowym.

Jakie są powody agresji drogowej?
foto: materiały prasowe

Poruszając się po drogach większych miast w Polsce nietrudno odnieść wrażenie, że spora część kierowców zachowuje się tak, jakby chciało wyładować swoje napięcie właśnie na drodze lub innych uczestnikach ruchu. Odpowiedzi na pytanie skąd się biorą takie zachowania wśród podróżujących pojazdami mechanicznymi podjął się Instytut Transportu Samochodowego z psycholog Anną Olejniczak – specjalizującą się w interakcjach pomiędzy kierowcami – na czele. Za czynnik mający największe znaczenie uznano stres. Ten, w przypadku prowadzących samochody służbowe, nierzadko wynika z charakteru pracy.

Sporo jednak zależy od indywidualnych cech osobowości – równowagi emocjonalnej, poczucia wartości, pewności siebie, a nawet dominacji i rywalizacji na drodze. Tendencje do pewnych zachowań potęguje przeświadczenie o anonimowości lub bezkarności. To właśnie one często determinują sposób postępowania na drodze. 

Podstawową trudnością, z którą zmagają się kierowcy jest m. in. konieczność częstego i szybkiego przechodzenia od głównych zadań zawodowych do czynności związanych z prowadzeniem pojazdu, o czym wspomina Ewa Odachowska, będąca psychologiem transportu w ITS:

"

Nadmiar obowiązków może stanowić czynnik sprzyjający wystąpieniu agresji drogowej, zwłaszcza, że źródłem zachowań agresywnych jest często frustracja jakiejś potrzeby (np. sprostanie obowiązkom czy konieczność wywiązania się z obietnic, itp). Należy jednak pamiętać, iż definicja agresji w ruchu drogowym może odbiegać od tradycyjnie rozumianej agresji, jako intencjonalnego czynu mającego na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie. Pod szyldem agresji w ruchu drogowym wymienia się zarówno agresywną jazdę, gniew za kierownicą oraz tzw. zjawisko road rage, czyli furię drogową. Co istotne, wszystkie one stanowić mogą realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. "

Większość kierowców – szczególnie pojazdów służbowych – ma problem z radzeniem sobie z negatywnymi emocjami. Właśnie z myślą o tym zagadnieniu podjęto się realizacji kampanii edukacyjnej „Wyładowujesz się!”. Zostaną w niej wykorzystane wyniki badań ITS dotyczące indywidualnych predyspozycji kierowców, które mogą wiązać się ze skłonnościami do agresywnych zachowań. Pomysłodawcy liczą, że w dłuższej perspektywie te rezultaty przyczynią się do opracowania efektywniejszych metod radzenia sobie z czynnikami stresogennymi.

Przykładów agresji drogowej nie brakuje. Kierowcy nierzadko decydują się na lekkomyślny manewr hamowania przed swoją wybranym uczestnikiem ruchu drogowego, jak np. w przypadku osoby jadącej Skodą Superb, czy też prowadzącą Opla Insignię… – sprowokowali oni niebezpieczne i zbędne sytuacje. 

Za kampanię „Wyładowujesz się!” odpowiedzialne są Instytut Transportu Samochodowego oraz Skoda Auto Szkoła. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Tagi: News