08.04.2016 12:16

Nowe drogi kosztem droższego paliwa

Budowa dróg w Polsce postępuje zbyt wolno i jest przy tym przesadnie droga – stwierdziło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Dlatego też przygotowano wiele propozycji, które miałyby usprawnić proces tworzenia infrastruktury przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Nowe drogi kosztem droższego paliwa
foto: Piotr Jedzura / East News

Na początku 2016 roku podjęto inicjatywę mającą na celu optymalizację – w zakresie prawnym, technologicznym i finansowym – procesu realizacji wszelkich inwestycji drogowych ujętych w programie 2014-2023. Powołano 5 grup roboczych zajmujących się różnymi zagadnieniami, w tym prawem ogólnym, zamówieniami publicznymi, forum kontaktowym, techniką, technologią oraz finansowaniem.

Obecnie jednym z głównych problemów jest spełnienie nadmiernych wymagań środowiskowych. Bezpośrednie koszty urządzeń ochrony środowiska w realizacji 99 kontraktów na łączny koszt 59 mld zł wyniosły 9,63% tej wartości, czyli 5,5 mld zł, z których 5% stanowią wydatki na ekrany akustyczne.

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych – które odbyło się 5 kwietnia 2016 roku – zaprezentowano wyniki prac poszczególnych grup. Przy okazji wiceminister MIB – Jerzy Szmit – wyraził słowa szacunku dla osób zaangażowanych w projekt:

"

Ten program nie mógłby powstać bez bezinteresownego wysiłku prawie 100 osób skupionych w powołanych przez nas zespołach, które reprezentują zarówno przedstawicieli administracji, jak i środowiska naukowców i wykonawców. Za co chcę im serdecznie podziękować. "

Grupy robocze zaakceptowały na posiedzeniu między innymi zmniejszenie minimalnej szerokości pasa dzielącego drogi dwujezdniowe, zbilansowanie robót ziemnych, zwiększenie wykorzystywania lokalnych zasobów kruszyw oraz materiałów z recyklingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu terminów gwarancji na roboty budowlane i opracowaniu katalogu typowych rozwiązań konstrukcji mostowych.

Zespół ds. zamówień publicznych zaproponował zmiany prawne określające przesłanki wykluczenia wykonawcy, zmniejszające obciążenie formalne dla wykonawców w zamówieniach o niskiej wartości, rozluźniające wymogi w zakresie wskazywania nazw podwykonawców oraz modyfikujące przejściowe regulacje.

Zmieniona miałaby zostać także ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania inwestycji drogowych między jednostkami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa.

Jedną z propozycji jest także podniesienie wysokości opłaty o 10 groszy za każdy litr paliwa, co miałoby przynieść w ciągu 10 lat dodatkowe 20 mld na inwestycje. Szmit uważa, że to dobre rozwiązanie:

"

Środki te nie trafią do budżetu, w związku z tym sfinansują wyłącznie infrastrukturę drogową i kolejową. "

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przewiduje oszczędności w realizacji zadań inwestycyjnych o szacowanej wartości 29 mld zł. Dodatkowe finansowanie obiektów środowiskowych miałoby przynieść 15 mld zł, zwiększenie wpływów z opłaty elektronicznej od 2 do 5 mld zł w ciągu 10 lat.

W dalszej kolejności MIB ma w planach konsultacje wypracowanych materiałów z zainteresowanymi podmiotami, powołanie rady ekspertów, podsumowanie konsultacji i wdrożenie wybranych rozwiązań.

Tagi: #News