13.04.2016 15:58

Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka S5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę z firmą Mota - Engil Central Europe S.A. na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej.

Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka S5
foto: Kolanin, CC BY-SA 3.0

Powstanie odcinek drogi S5 Poznań – Wrocław (węzeł „Kościan Południe” – węzeł „Radomicko” długości ok. 16 km). Prace mają potrwać 32 miesiące od daty zawarcia umowy, a nawet dłużej jeśli wystąpią jakieś niespodziewane problemy. Koszt inwestycji określono na 303 miliony złotych brutto.

Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować, pozyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i prawomocne decyzje administracyjnie, a następnie wybudować odcinek, uzyskując pozwolenie na jej użytkowanie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ściśle określiło zakres wykonywanych prac, w skład których wchodzić będą roboty przygotowywawcze, budowa drogi o długości około 14 kilometrów, 4 węzłów drogowych, przebudowę fragmentów istniejących dróg publicznych, budowę dróg dojazdowych i serwisowych (służących m. in. jako dojazdy do nieruchomości), a także budowa odpowiednich obiektów inżynieryjnych.

Ponadto zbudowane zostaną odpowiednie urządzenia infrastruktury technicznej, w tym sprzęt energetyczny, gazowy, telekomunikacyjny, teletechniczny, maszyny odwadniające oraz oświetlenie drogowe. Wykonawca również będzie zobowiązany do zadbania o odpowiednią organizację ruchu, zapewniając jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Powstaną także konstrukcje chroniące środowisko, w tym przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe oraz ogrodzenia. Wisienką na torcie ma być opracowanie dokumentacji powykonawaczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Przy okazji Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało, że 14 kwietnia 2016 roku podpisana zostanie umowa na budowę odcinka od Wronczyna do węzła Kościan Południe.

Zatem sieć autostrad i dróg ekspresowych stale się rozrasta, dzięki czemu możemy w coraz to bezpieczniejszych warunkach przemieszczać się po krajowych drogach. Problemem mogą się okazać sporadycznie występujące długie kolejki do bramek oraz wysokie opłaty, które nierzadko obowiązują nawet wtedy, gdy autostrada jest remontowana. Możliwe, że z tym ostatnim problemem już wkrótce się uporamy...

Tagi: #News