17.08.2016 13:36

Sprawdź, czy Twoja stacja „chrzci” paliwo

Inspekcja Handlowa skontrolowała między styczniem a czerwcem 2016 roku 1048 stacji i hurtowni paliw. Wyniki – także te prezentujące nieprawidłowości – zostały opublikowane na interaktywnej mapie.

Sprawdź, czy Twoja stacja „chrzci” paliwo
foto: materiały prasowe

Z raportu przygotowanego dla UOKiK wynika, że benzynę, olej napędowy i LPG o jakości gorszej niż wymagają obowiązujące normy sprzedawano w 2,3% punktów dystrybucji paliw. Łącznie uchybienia odnotowano w 24 przypadkach na 1048 przeprowadzonych testów. 

Pracownicy Inspekcji handlowej między 18 stycznia 2016 i 30 czerwca 2016 badali próbki pobrane na stacjach z całej Polski. Jakość oferowanego paliwa poprawiła się w stosunku do ostatnich 7 miesięcy 2015 roku, gdy analogiczne badanie wykryło 2 razy więcej próbek niespełniających norm.

Oferowany w sprzedaży olej napędowy skontrolowano 473 razy, znajdując 11 próbek o zbyt niskiej jakości. 382 razy badano benzynę bezołowiową 95 – doszukano się 6 nieprawidłowości.

W sumie inspektorzy IH zakwestionowali 1,6% próbek benzyny i 2,3% próbek oleju napędowego.

Zdecydowanie gorzej wypadła analiza LPG – Inspekcja Handlowa zakwestionowała jakość 7 próbek z 221 pobranych ogółem. Niebezpieczeństwo zatankowania paliwa o złej jakości występuje więc na 3,2% przebadanych stacji.

foto: zrzut ekranu

Informacje o jakości paliw na odwiedzanych stacjach można znaleźć na interaktywnej mapie udostępnionej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli pobrane w danej lokalizacji próbki spełniają normy, oznaczane są literą „D”. Każde inne okreslenie oznacza, że wykryto nieprawidłowości – klucz znajduje się na stronie z mapą.

Z informacji wynika, że najbezpieczniej jest odwiedzać stacje paliw prowadzone przez duże sieci – na 937 przebadanych próbek zakwestionowaną jedną. Najwięcej zastrzeżeń pojawiło się w przypadku małych stacji prywatnych oraz punktów prowadzonych przez centra handlowe (Carrefour w Olsztynie badany był 2 razy z tym samym, negatywnym wynikiem).

Pełny raport dotyczący skontrolowanych punktów można pobrać ze strony UOKiK.

Jak wypady Wasze stacje?

Michał Tomaszkiewicz