08.03.2016 14:08

Urzędy muszą zwrócić 425 zł właścicielom aut

Wszystkie osoby, które zarejestrowały samochód pomiędzy 23 lutego a 14 kwietnia 2006 roku mogą upomnieć się o zwrot nadpłaty w wysokości 425 zł za wydanie karty pojazdu.

Urzędy muszą zwrócić 425 zł właścicielom aut
foto: Darek Redos / East News

Roszczenia władze szacują nawet na miliard złotych. Wszystko ze względu na rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Infrastruktury w 2003 roku. Jest ono niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Co więcej, w 2006 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że dokument jest także na bakier z polską konstytucją.

W praktyce oznacza to, że powiaty są zobligowane do zwrotu 425 zł nadpłaty za wydawanie kart pojazdów po uprzednim pobieraniu 500 zł. Urzędnicy powinni byli inkasować jedynie 75 zł przy każdorazowym wydawaniu tego dokumentu, w którym zawierano wszelkie dane o pojeździe i jego właścicielu, włącznie ze zmianami dowodu rejestracyjnego lub parametrów auta.

Okres przedawnienia wynosi 10 lat i kończy się 14 kwietnia 2016 roku – właśnie do tego dnia można składać wnioski o zwrot nadpłaty. Co ciekawe, same samorządy nie poczuwają się do winy i są zdania, że jedynie stosowały się do rozporządzeń.

Jednak nie mają one jakiegokolwiek pola manewru, ponieważ w połowie lutego 2016 roku sąd drugiej instancji oddalając apelację powiatów, jednoznacznie zaznaczył, że każdy z powiatów powinien był zrezygnować z stosowania krajowego prawa na rzecz tego, narzuconego przez Unię Europejską.

Co zatem należy zrobić żeby upomnieć się o zwrot należności? Trzeba pisemnie zwrócić się bezpośrednio do organu, który wydał kartę pojazdu, jednocześnie dołączając dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Co ciekawe, sama karta pojazdu obowiązuje w Polsce od 1 lipca 1999 roku. Jest to urzędowy dokument w formie książeczki, w którym odnotowywane są wszelkie zmiany w pojeździe. Karta przekazywana jest między właścicielami w momencie sprzedaży pojazdu. Dokument nie podlega kontroli drogowej, jednak jest niezbędny przy czynnościach administracyjnych dokonywanych w powiatowych urzędach komunikacji.

Tagi: News