17.02.2016 12:18

Który pas ruchu zająć?

Na pozór trywialna czynność zmiany pasa ruchu często wprawia kierowców w zakłopotanie, a w skrajnych okolicznościach może być powodem kolizji. Wyjaśniamy wątpliwości jak się zachować w poszczególnych sytuacjach.

Który pas ruchu zająć?
foto: materiały prasowe

Znajomość przepisów ruchu drogowego i ich odpowiednie respektowanie znacząco polepsza bezpieczeństwo. Niestety wciąż spora część kierowców nie wie jak zachować się w pewnych okolicznościach lub postępuje niewłaściwie i jeszcze rości sobie do tego prawo przez błędne przeświadczenie o swojej racji. Co gorsza, dochodzi także do bardzo wielu sytuacji, które nie są uregulowane przez prawo.

Jedna z zasad kodeksu ruchu drogowego przy zmianie pasa ruchu brzmi:

"

Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. "

Ponadto należy odpowiednio wcześnie zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, a podczas jego wykonywania zachować szczególną ostrożność.

1. Trzypasmowa droga

Kierowcy równolegle poruszających się samochodów na skrajnych pasach ruchu w tym samym czasie chcą wjechać na środkowy pas. Który z nich ma pierwszeństwo?

Pojazd poruszający się z prawej strony. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, w których auto z prawej strony porusza się poboczem lub pasem ruchu dla pojazdów powolnych, oznaczonym znakiem D-13.

Wątpliwości budzą także skrzyżowania, na których dwa pasy ruchu – przy skręcie w prawo lub w lewo – przechodzą w trzy. Który wybrać? Obaj kierowcy powinni wjechać na skrajne pasy i dopiero wtedy myśleć o ewentualnym zajęciu środkowego pasa ruchu.

2. Zwężenie do jednego pasa ruchu

Nierzadko przed skrzyżowaniami są dwa pasy ruchu, ale tuż za nimi jezdnia się zwęża do jednego. Pierwszeństwo w takiej sytuacji mają kierowcy poruszający się przy prawej krawędzi drogi. Największe jednak zakłopotanie często wynika z kształtu ulicy, na pozór sugerującej, że to np. prawy pas ruchu się kończy – a nie że oba przechodzą w jeden. Wyjątkiem są sytuacje, w których przy jezdni widnieje znak D-14 istotnie oznaczający to, że jeden z pasów ruchu się kończy.

3. Rondo

Co ciekawe, na dwupasmowych rondach w przypadku, kiedy to dwa auta chcą je opuścić tym samym zjazdem – przechodzącym w dwa pasy – pierwszeństwo ma pojazd poruszający się przy prawej krawędzi, ponieważ może on zająć wybrany pas ruchu! Nie ma zatem obowiązku wciąż trzymać się prawej krawędzi. Wyjątek stanowią sytuacje, w których na jezdni namalowana jest linia ciągła wymuszająca na kierowcy wjazd na konkretny pas ruchu. Jednak i w takich okolicznościach zdarzają się często nieporozumienia. Zupełnie tak, jakby niektórzy kierowcy nie byli w stanie poprawnie rozczytać, który pas powinni zająć.

4. Upłynnianie ruchu

Poruszając się po publicznych drogach warto pamiętać także o innych użytkownikach ruchu i być świadomym kierowcą – traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Zatem jadąc prawym pasem po dwupasmowej drodze – widząc kierowcę próbującego włączyć się do ruchu z podporządkowanej drogi – można zmienić pas na lewy, ustępując miejsca.

Tak samo zawsze warto korzystać z pasa rozpędowego oraz w miarę możliwości nie zastawiać zielonej strzałki do skrętu w prawo. A także zwracać uwagę na sygnalizację świetlną, a dokładniej na to, czy skrzyżowanie jest kolizyjne czy bezkolizyjne. 

Z kolei poruszając się po wielopasmowym rondzie pamiętajmy o tym, by niekoniecznie prawym pasem ruchu kierować się do trzeciego zjazdu…

5. Bezpieczeństwo

Należy także pamiętać o tym, że przy zmianie pasa ruchu nic nie powinno drastycznie ograniczać naszej widoczności. Za przykład może posłużyć sytuacja, w której kierowca jedzie tuż za ciężarówką i decyduje się na nagłą zmianę pasa ruchu. Takie zachowanie może skończyć się bardzo niebezpiecznym wypadkiem – w końcu nie wiadomo czy na sąsiednim pasie ruchu nie powstał jakiś zator…

Pamiętajmy zatem, by zawsze przy zmianie pasa ruchu zachowywać szczególną ostrożność. 

Tagi: #Porady