18.07.2018 16:03

Jak nazywają się gwiazdy rocka po litewsku i łotewsku?

Narody bałtyckie mają ciekawy zwyczaj nadawania imionom i nazwiskom obcokrajowców jak najbardziej „swojskiego” brzmienia. Sprawdźcie, jak Litwini i Łotysze nazywają Freddiego Mercury’ego i kim jest Džekas Vaitas.

Jak nazywają się gwiazdy rocka po litewsku i łotewsku?
foto: Romana Makówka/Antyradio.pl

Pomimo stuleci wpływu kulturowego liczniejszych sąsiadów i pozostawania pod władzą północno- i wschodnioeuropejskich mocarstw, Litwini i Łotysze zachowali swoją kulturę i jedyne w swoim rodzaju języki. Litewski i łotewski to jedyne żywe języki w grupie bałtyckiej, do której należały także m.in. wymarłe już języki pruski, jaćwieski, galindyjski i kuroński.

Litewski i łotewski zawierają najwięcej cech archaicznych, będących pozostałościami języka praindoeuropejskiego, czyli przodka wszystkich języków indoeuropejskich (w tym polskiego). Należą też do najbardziej skomplikowanych języków naszego kontynentu.

Wśród wielu zasad gramatycznych litewskiego i łotewskiego, które ciężko jest pojąć obcokrajowcom, jest „tłumaczenie” na te języki zagranicznych imion i nazwisk, czyli zapisywanie ich fonetycznie, także znakami diakrytycznymi danego języka.

Niektórzy sądzą, że spowodowane jest to chęcią podkreślenia odrębności tych języków i swego rodzaju „językowym nacjonalizmem” tych niewielkich narodów. W rzeczywistości dodawane do nazwisk końcówki pomagają Litwinom i Łotyszom w ich odmianie – w ich językach, podobnie jak w polszczyźnie, funkcjonuje deklinacja.

Gwiazdy rocka po litewsku i łotewsku

Sprawdźcie, pod jakimi imionami i nazwiskami znają wielkie gwiazdy rocka Litwini i Łotysze!

Maciej Koprowicz
Tagi: Duperele