18.09.2019 11:19

W Polsce pojawi się "status artysty zawodowego"? Artyści boją się cenzury

Czy wprowadzenie statusu artysty zawodowego polepszy sytuację prawną artystów? Większość z nich obawia się tego projektu.

Koncert
foto: shutterstock.com

Jak podaje PAP, pojawiły się informacje, że w programie PiS znajduje się fragment dotyczący artystów. Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego wywołał głośną dyskusję, niektórzy bowiem uważają, że to krok w stronę cenzury. Każdy zawodowy twórca musiałby wystąpić o potwierdzenie statusu artysty zawodowego oraz dostać specjalną kartę. Status artysty zawodowego miałby przysługiwać absolwentom studiów II stopnia uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowym oraz osobom fizycznym, które muszą mieć udokumentowany artystyczny dorobek. Status potwierdza Rada Funduszu na wniosek zainteresowanego.

PiS wprowadzi "status artysty zawodowego"? Artyści boją się cenzury

W przesłanym PAP stanowisku Zespołu Ekspertów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury napisano, że projekt ustawy o statusie artysty zawodowego powstał w wyniku trwającej od 2017 roku debaty środowisk artystycznych. W liście zaznaczono, że zgodnie z projektem status artysty nie jest obowiązkowy i nie warunkuje w żaden sposób działalności artystycznej czy twórczej (amatorskiej czy zawodowej) oraz, że projekt nie wszedł jeszcze na etap oficjalnych konsultacji społecznych rozpoczynających formalny proces legislacyjny.

Stan Borys
Stan Borys
Przeczytaj także Stan Borys dostał specjalną emeryturę od premiera, chociaż nie dopełnił formalności

Pisarz Zygmunt Miłoszewski, w rozmowie z PAP, wyznał, że chociaż jest w opozycji do PiS-u, to pozytywnie podchodzi do projektu ustawy o statusie artysty zawodowego, bo obecnie artysta w polskim systemie prawnym jest nikim. Ustawa miałaby stać się furtką do tego, żeby tę grupę zawodową objąć ubezpieczeniem społecznym.

"

Ale nie na zasadzie, że państwo da, tylko żeby umożliwić nam ubezpieczanie się samemu. Z dodatkową furtką tzw. Funduszem Artysty Zawodowego mówiącą, że osoby będące artystami zawodowymi, które utrzymują się z tego, że tworzą tkankę kulturową w Polsce, dziedzictwo narodowe dla przyszłych pokoleń, którzy się ubezpieczają, a chwilowo cienko przędą, będą dostawali dopłatę do składki ZUS z tego Funduszu. Który, podkreślmy, nie ma być finansowany z budżetu, tylko z tzw. opłaty od czystych nośników. "

Jego zdaniem istotne jest, że cały ten system jest bardzo samorządny.

"

Rada Funduszu, kontrolująca cały system merytorycznie, ma 19 członków, z tego 14 jest powoływanych przez środowiska twórcze. Walczyliśmy także, żeby tam nie było żadnego elementu oceny jakościowej, z tego może korzystać i kompozytor muzyki poważnej i pieśniarz disco polo, jeśli tylko jest artystą zawodowym. "

Projekt jak na razie wywołał oburzenie wśród wielu artystów, którzy nie ufają władzy i udostępniają fragmenty projektu:

13 października 2019 odbędą się wybory do Sejmu i Senatu - jeżeli partia rządząca wygra możliwe, że projekt zostanie wdrożony w życie.

Tagi: Rock News