Abonament RTV 2022. Ile wynoszą opłaty i kary za brak wpłat?

Romana Makówka
30.11.2021 14:25
Abonament RTV 2022. Ile wynoszą opłaty i kary za brak wpłat? Fot. Anna Golaszewska/East News

Ile wynoszą opłaty za abonament RTV 2022? Kto może spodziewać się kontroli i jaką karę może ponieść za brak płatności?

1 lipca 2021 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2022 roku.

Abonament RTV 2022

Abonament na razie zostaje, mimo że od wielu lat rządzący chcą go zastąpić tzw. opłatą audiowizualną.  Abonament RTV w 2022 roku pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Stawki abonamentu RTV na 2022 rok wyniosą:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,50 zł za miesiąc
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 24,50 zł za miesiąc
Polecamy

Abonament RTV 2022: Rabaty

Płacąc z góry za abonament, możemy zaoszczędzić. Rabat będzie tym większy, im za dłuższy okres zdecydujemy się zapłacić.

 • 14,60 zł za dwa miesiące
 • 21,60 zł za trzy miesiące
 • 42,80 zł za sześć miesięcy
 • 81,00 zł za rok kalendarzowy

Za abonament radiowo-telewizyjny:

 • 47,50 zł za dwa miesiące
 • 70,60 zł za trzy miesiące
 • 139,70 zł za sześć miesięcy
 • 264,60 zł za rok kalendarzowy

Abonament RTV 2022: Kto jest zwolniony?

W kilku wypadkach możemy być zwolnieni z płatności. Z abonamentu RTV zwolnione jest w Polsce 3,7 mln osób. Wolne od niego są:

 • osoby powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z prawem do emerytury)
 • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną lub zasiłek przedemerytalny, a także stałe i okresowe zasiłki czy pomoce dla rodzin zastępczych
 • osoby niesłyszące i niewidome oraz zaliczone do I grupy inwalidów, o całkowitej niezdolności do pracy oraz o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł (lub 764 zł w przypadku osób niepełnosprawnych) oraz zarejestrowane osoby bezrobotne
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weterana poszkodowanego oraz członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi

Abonament RTV – kontrole. Kto może zostać ukarany?

W związku z zaległościami lub brakiem opłat w 2019 roku Poczta Polska wystawiła ponad 122 tys. tytułów wykonawczych dla urzędów skarbowych. Od lipca 2021 roku, aby usprawnić proces, urzędnicy będą mogli wystawiać wnioski w sprawie egzekucji długów i tytułów wykonawczych drogą elektroniczną.

Kto może się spodziewać wezwania do zapłaty? Osoby długotrwale uchylające się od płacenia abonamentu. Wezwania do zapłaty wysyła Poczta Polska. Jest w nich napisane, że na uregulowanie całej zaległości, adresat ma 7 dni. Kontrolerzy sprawdzają między innymi zakupy nowych telewizorów, ale aby odzyskać zaległości, stosują również inne metody.

Dłużnicy dzielą się na dwie grupy:

 • Osoby, które kiedyś zarejestrowały sprzęt, ale przestały płacić abonament
 • Osoby, które nigdy nie zarejestrowały urządzeń RTV

Pierwszą z grup łatwiej odnaleźć, ponieważ abonenci są zarejestrowani w systemie. Nawet jeśli od wielu lat nie posiadają odbiorników, a nie wyrejestrowali ich w prawidłowy sposób, nadal naliczane są im opłaty i odsetki za ich brak. Aby w tej chwili wyrejestrować odbiorniki, i tak muszą spłacić zaległości.

Drugiej grupie należy udowodnić posiadanie odbiornika. Jeśli to się uda naliczona im zostanie trzydziestokrotność miesięcznej opłaty (30 x 24,5 zł, czyli w sumie 735 zł).
Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2, osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową.

Abonament trzeba zapłacić z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłaty abonamentowe powinno się płacić w terminie. Za zwłokę w płatnościach naliczane są odsetki. Osoby, które unikają opłacenia abonamentu RTV oraz te, które nie zgłosiły telewizora bądź radia, mogą otrzymać karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty, czyli 735 zł. Zaległy abonament RTV przedawnia się po upływie 5 lat od momentu, kiedy powstał dług.

Abonament RTV 2022: Jak zapłacić?

Aby opłacić abonament RTV, trzeba znać 26-cyfrowy numeru rachunku bankowego abonenta, nadawany indywidualnie każdemu abonentowi podczas rejestracji odbiorników. Abonament RTV można zapłacić w placówce pocztowej, na Platformie Płatności Poczty Polskiej S.A. oraz zwykłym przelewem elektronicznym.

Romana Makówka Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.