Pogoda
05.04.2016 16:33

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Ministerstwo Finansów może wstępnie wypełnić Twojego PIT-a – wystarczy przygotować dane do autoryzacji i przejść przez procedurę rejestracji na Portalu Podatkowym. Po sprawdzeniu otrzymanej propozycji i uzupełnieniu jej o ulgi formularz można wysłać przez internet do urzędu skarbowego. Zobacz jak rozliczyć PIT przez internet.

Jak rozliczyć PIT przez internet?
foto: finanse.mf.gov.pl

We wstępnie wypełnionym zeznaniu podatkowym (PFR, czyli Pre-Filled tax Return) znajdą się dane, które zostały dostarczone przez pracodawców i płatników świadczeń do urzędów skarbowych. PIT-37 przygotowany jest na podstawie informacji pochodzących z PIT-11, PIT-8C i PIT-R i PIT-40A/11A za 2015 rok, otrzymanych od płatników oraz organów rentowych. Wstępny PIT-38 powstaje na podstawie informacji z PIT-8C.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Należy pamiętać, że PFR to propozycja wypełnienia PIT-a na podstawie danych, które dotarły do administracji podatkowej. Po otrzymaniu wstępnie wypełnionego formularza należy dokładnie sprawdzić, czy uwzględnione zostały wszystkie osiągnięte w 2015 roku przychody oraz wskazać, z jakich ulg i odliczeń chciałoby się skorzystać.

Jak otrzymać wstępnie wypełniony PIT-37?

Procedura zamawiania wstępnie wypełnionego formularza (PFR) PIT-37 za rok 2015 należy zacząć na stronie Portalu Podatkowego i postępować zgodnie z podanymi tam wytycznymi. Warto przygotować materiały poświadczające uzyskane w 2015 roku przychody oraz zeznanie podatkowe złożone za 2014 rok – będzie ono potrzebne do uwierzytelnienia podczas przesyłania PIT-a do urzędu.

Po wybraniu sposobu rozliczenia (indywidualnie bądź z małżonkiem) należy uzupełnić dane identyfikacyjne (PESEL lub NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz kwotę przychodu uzyskanego w 2015 roku. Oblicza się ja sumując wszystkie przychody wykazane w formularzach PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz PIT-40A/11A.

Kwota przychodu składa się z:

  • w przypadku informacji PIT-11 (20, 21) z pozycji 25, 30, 32, 35, 39, 42, 45, 49, 53, 56, 58 i 62
  • w przypadku informacji PIT-11 (22, 23) z pozycji 29, 34, 36, 39, 43, 46, 49, 53, 57, 60, 62 i 66
  • w przypadku informacji PIT-8C (6, 7, 8) z pozycji 33
  • w przypadku informacji PIT-R (16, 17, 18) z pozycji 60
  • w przypadku dokumentów PIT-40A/11A (17) z pozycji 33, 35
  • w przypadku dokumentów PIT-40A/11A (18) z pozycji 38, 40

Jeśli wybrana została opcja wspólnego rozliczenia się, potrzebne będą dane obu małżonków.

Po pomyślnym przejściu tego etapu na ekranie wyświetlane są informacje o dostępnych w systemie dokumentach. Na ich podstawie przygotowany zostaje wstępnie wypełniony PIT-37.

foto: finanse.mf.gov.pl

Jeśli wszystkie wyświetlane dane są poprawne, można albo przejść do ich uzupełnienia (dopisując przychody, które nie zostały uwzględnione, wskazując ulgi z których chce się skorzystać, dodając załączniki i wyznaczając Organizację Pożytku Publicznego, która ma otrzymać 1% podatku), bądź też (jeśli wszystko się zgadza i zostało wprowadzone) od razu wysłać zeznanie przez internet.

Użytkownik zostanie poproszony o ponowne uwierzytelnienie przez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 roku. Po wysłaniu PIT-a należy śledzić na Portalu Podatkowym dalsze losy zeznania. Jeśli wszystko jest w porządku, pojawi się komunikat 200 i zachęta do pobrania UPOUrzędowego Poświadczenia Odbioru.

Otrzymanie UPO potwierdza, że zeznanie zostało dostarczone do administracji podatkowej.

Jak otrzymać wstępnie wypełniony PIT-38?

Wstępnie wypełniony (PFR) PIT-38 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) można otrzymać wypełniając dane dostępne na Portalu Podatkowym.

Na pierwszy ekranie należy podać identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz kwotę przychodu uzyskanego w 2015 roku. Kwota musi być wyższa od zera.

Po stwierdzeniu poprawności danych system wyświetli listę dokumentów, które posłużyły do przygotowania wstępnie wypełnionego formularza PIT-38. Uzyskany formularz należy dokładnie sprawdzić, pamiętając o dopisaniu w razie potrzeby przychodów niewykazanych w zeznaniu i uzyskanych poza granicami Polski, skorzystaniu z ulg oraz przekazaniu 1% podatku na OPP.

Tak przygotowany PIT-38 można złożyć bezpośrednio przez internet. Niezbędne będzie do tego zeznanie złożone przez podatnika za 2014 rok – do formularza trzeba będzie wpisać osiągniętą wtedy kwotę przychodu.

foto: finanse.mf.gov.pl

Jeśli przesłany dokument zostanie zweryfikowany poprawnie (użytkownik otrzymana komunikat „200”), po zalogowaniu się do portalu (jako login wykorzystywany jest adres e-mail, który został podany przez użytkownika) możliwe będzie pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe może być szczególnie przydatne dla osób, które czerpią dochody z jednego źródła – w takim przypadku sprawdzenie danych wpisanych na podstawie informacji posiadanych przez administrację podatkową będzie czystą formalnością, a możliwość wysłania zeznania przez sieć odciąży od konieczności wizyty w urzędzie skarbowym bądź ręcznego wpisywania danych w programie e-Deklaracje.

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Technologia