Pogoda
30.04.2018 15:21

Jezus ze Świebodzina nie będzie już dostarczał internetu

Jezus ze Świebodzina nie będzie już lokalnym patronem internetu – po interwencji siły wyższej w postaci biskupa Tadeusza Lityńskiego infrastruktura radiowa znika ze złotej korony Króla Wszechświata.

Jezus ze Świebodzina z antenami w koronie
foto: Arcaion, CC0

Doniesieniom o ukrycia na głowie figury Jezusa sprzętu do radiowej łączności internetowej proboszcz lokalnej parafii wypierał się co najmniej dwukrotnie – raz dziennikarzom, raz biskupowi.

Świadectwo kapłana musiało jednak ustąpić przed żelaznymi dowodami w postaci zdjęć zrobionych z drona. Widać na nich wyraźnie, że Jezus ze Świebodzina stał się masztem dla lokalnego dostawcy internetu.

Gdy sprawa stała się internetową sensacją, głowę Jezusa wzięła pod lupę Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze. Okazało się, że instalacja rzeczywiście się tam znajduje – mimo zapewnień proboszcza, że za trzymetrową koroną nic nie jest ukryte.

Jezus Król Internetu

Podczas ponownej rozmowy z biskupem proboszcz przypomniał sobie, że rzeczywiście użyczył głowy Jezusa do celów telekomunikacyjnych.

"

Ks. Jan Romaniuk, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, przedstawia obecnie stanowisko zdecydowanie odmienne od tego, które wyrażał w swoich wcześniejszych wypowiedziach dla dziennikarzy oraz w osobiście udzielanych mi wyjaśnieniach. Przyznaje, że w 2016 r. kierowana przez niego parafia zawarła umowę z firmą zajmującą się dostarczaniem usługi dostępu do internetu. Na mocy tej umowy parafia dokonała użyczenia powierzchni na figurze Chrystusa w celu zamontowania tam urządzeń służących do przesyłu internetowego. W zamian za użyczenie parafia otrzymała bezpłatny monitoring wizualny oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Mogli z niego za darmo korzystać również pielgrzymi i turyści poprzez tzw. hotspot zlokalizowany w pobliżu figury Chrystusa. Umowa nie przewidywała innych gratyfikacji dla parafii. "

Ks. Andrzej Sapieha, rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze, dodał że w kontrowersyjnej sprawie zostały podjęte zdecydowane decyzje.

"

Bp Tadeusz Lityński polecił usunąć urządzenia znajdujące się na szczycie figury Chrystusa w Świebodzinie, ponieważ ich obecność może ranić wrażliwość wielu osób, zwłaszcza wierzących. Ks. proboszcz Jan Romaniuk przyjął tę decyzję i zobowiązał się do przeprowadzenia demontażu w najbliższych dniach, najpóźniej do 10 maja 2018 r. "

Nie wiadomo, jak wielu mieszkańców Świebodzina i okolic polegała na Jezusie jako dostarczycielu internetu i czy po zdemontowaniu sprzęty będą znajdować się w zasięgu innego nadajnika.

Proboszczowie chętnie użyczają operatorom komórkowym miejsca na przykład na wieżach kościołów, które (szczególnie w mniejszych miejscowościach) są zazwyczaj najwyższymi budynkami w okolicy, co gwarantuje dobrą propagację sygnału i jego duży zasięg.

Przeszkadzał Wam internet od Jezusa?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele