Pogoda
16.02.2018 15:01

Koniec szans na tanie tankowanie - Orlen nie chce współpracować z Just Drive

Aplikacja, która pozwala płacić mniej za paliwo i na dodatek nie stać w kolejce do kasy na stacji? Okazało się, że to było zbyt piękne, by mogło dziać się naprawdę. Orlen odciął program Just Drive od swojej infrastruktury, porozumienia nie udało się osiągnąć.

Koniec szans na tanie tankowanie - Orlen nie chce współpracować z Just Drive
foto: kadr z wideo

Just Drive wydawało się być aplikacją idealną, mającą tylko jedną, na szczęście możliwą do naprawienia w przyszłości wadę – było dostępne tylko dla użytkowników biznesowych.

Program pozwalał tankować taniej na stacjach należących do PKN Orlen – zniżki mogły sprzyjających warunkach sięgać nawet 50%. Żeby zapłacić za paliwo, wystarczyło zeskanować kod znajdują się na dystrybutorze i zaakceptować przelew w aplikacji.

Just Drive wystartował 1 lutego 2018 – dzień później przestał działać w okolicznościach, które były tajemnicze aż do teraz. Zarówno Orlen, jak i twórcy aplikacji wydali oficjalne oświadczenia, po przeczytaniu których w dalszym ciągu nie do końca wiadomo o co chodzi. A jeśli nie wiadomo o chodzi, to chodzi o pieniądze.

Orlen czuje się oszukany

Aplikacja Just Drive odniosła błyskawiczny, aczkolwiek krótkotrwały sukces – w ciągu doby jej funkcjonowania zyskała 2000 użytkowników. Orlen, jak się okazało, zdziwił się mocno sposobem działania programu – koncern informuje, że umawiał się na coś zupełnie innego. Rzuca nawet bardzo ostre słowa o „nierzetelnych kontrahentach” postępujących niezgodnie z etyką biznesową:

"

W związku z niewywiązaniem się przez firmę ITMAGINATION AUTOMOTIVE (Just Drive), z postanowień umownych, PKN ORLEN podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o współpracy.

Głównym powodem zakończenia współpracy była sytuacja, w której udostępniony klientom przez spółkę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego pomiędzy stronami. Pragniemy przy tym podkreślić, że PKN ORLEN, w każdym momencie współpracy z ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o., działał i nadal działa zgodnie z postanowieniami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami rynkowymi.

Informujemy również, że już od dnia udostępnienia aplikacji klientom, tj. 01.02.2018 r. PKN ORLEN podjął rozmowy z firmą ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. aby wypracować takie warunki współpracy, które pozwoliłyby na funkcjonowanie aplikacji Just Drive zgodnie z deklarowanym przez tą firmę i uzgodnionym z PKN ORLEN scenariuszem biznesowym. Wszystkie podjęte próby znalezienia porozumienia okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych rozmów.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PKN ORLEN, myśląc o budowie wartości, niezależnie od perspektywy biznesowej, aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Stąd bieżąca współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i rozwoju, a także wdrażanie innowacyjnych pomysłów realizowanych przez polskie firmy. Nie ma jednak miejsca w Koncernie na współpracę z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie przestrzegają zobowiązań umownych i zasad etyki biznesowej. "

Just Drive nie wie o co chodzi

Oświadczenie w sprawie krótkiego żywota aplikacji wydali także jej twórcy – według nich, Orlen bawet nie poinformował ich konkretnie, jakie mają wobec programu zarzuty.

"

1 lutego odbyła się oficjalna premiera naszej aplikacji, na której obecni byli przedstawiciele PKN ORLEN, Innogy, PKO BP a także Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zarówno produkt, jak i współpraca z PKN ORLEN zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek – otrzymaliśmy słowa uznania od partnerów i klientów. Naszą innowację wsparły media. W 24 godziny pozyskaliśmy ponad 2 tysiące użytkowników biznesowych. Wierzyliśmy, że wspólny sukces i wypełnienie założonej strategii, jest tylko kwestią czasu.

Niestety, równolegle z pozytywnym szumem związanym z aplikacją oraz planami jej dalszego rozwoju, u naszego partnera pojawiły się wątpliwości, głównie dotyczące obopólnych korzyści z funkcjonowania JustDrive. PKN ORLEN, naruszając warunki umowne, bez podania sprecyzowanej przyczyny, 2 lutego o godzinie 17:15 odłączył dostęp do swojej infrastruktury, uprzedzając o tym w krótkim e-mailu zaledwie kwadrans przed.

Przez dwa tygodnie rozmów nie otrzymaliśmy od PKN ORLEN odpowiedzi, które parametry naszej obecnej umowy są niezgodne z interesem partnera. Na dotychczasowych spotkaniach mediacyjnych nie dostaliśmy ani precyzyjnych odpowiedzi, ani żadnej propozycji rozwiązania sytuacji, która pozwoliłaby nam przywrócić usługi dla kierowców. Tym samym umowy, które mieliśmy zawarte na okres 3 lat zostały nam wypowiedziane w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. "

Twórcy Just Drive zdradzili, że umowa o współpracy została zawarta z Orlenem już w sierpniu 2017 roku, w grudniu 2017 podpisano umowę na korzystanie z infrastruktury mFLOTY ORLEN. Porozumienie miało obowiązywać do sierpnia 2020 roku.

O co chodzi?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Mobile