Masz smartfon lub komputer? Nowe prawo przewiduje za to konfiskatę mienia

Michał Tomaszkiewicz
10.02.2017 15:34
Masz smartfon lub komputer? Nowe prawo przewiduje za to konfiskatę mienia Fot. materiały prasowe

Jest w Polsce prawo, które interpretowane dosłownie czyni przestępcę z każdego, kto kupił sobie komputer lub smartfona. W projekcie jego nowelizacji zwiększono zakres kar tak, by za posiadanie takiego sprzętu można było zasądzić przepadek mienia.

Na nieprecyzyjne zapisy art. 269b kodeksu karnego wskazywano już od dłuższego czasu – treść prawa mówiącego o łamaniu lub umożliwianiu łamania zabezpieczeń komputerowych wygląda obecnie następująco:

§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Problem polega na tym, że praktycznie każdy komputer i smartfon jest przystosowany do wykonywania działalności hakerskiej – można na nich uruchomić stosowne oprogramowanie.

Warto także zauważyć, że penalizacji może w świetle obowiązującego prawa podlegać świadczenie usługi poczty elektronicznej – żeby z niej korzystać (a więc „otrzymać dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym”), trzeba używać hasła dostępu.

Taka interpretacja wydaje się być co prawda absurdem i nie są znane przypadki rozumienia przepisów w taki sposób, potencjalni jednak każdy z nas może potencjalnie zostać uznanym za przestępcę. Na konieczność zmiany artykułu wskazywały przede wszystkim osoby z branży cyberbezpieczeństwa – obecnie za wykrywanie luk w zabezpieczeniach zamiast nagrody można dostać wyrok.

Niedoskonałość prawa została potwierdzona między innymi przez minister cyfryzacji Annę Streżyńską, która zapowiedziała zmianę brzmienia przepisu. Nowelizacja powstała jednak w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma za zadanie dostosować prawo do unijnych przepisów o konfiskacie rozszerzonej.

Tak art. 269b. § 1 kodeksu karnego brzmi po nowemu:

Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego zw art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 1 lub 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym, systemie teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodano informacje o tym, że karany dostęp ma być nieuprawniony oraz zmieniono możliwy do zasądzenia wyrok, podnosząc jego górną granicę do 5 lat.

Ministerstwo w uzasadnieniu nowelizacji podaje oświadcza wprost, że zmiana ma umożliwić stosowanie wobec osób oskarżanych z tego przepisu konfiskaty rozszerzonej:

Projekt zakłada zmianę granic odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 269b kk. Zmiany te są niezbędne do pełnej implementacji dyrektywy 2014/42/UE (…) obligującego państwa członkowskie do stosowania przepadku rozszerzonego wobec przestępstwa umyślnego wytwarzania, sprzedaży dostarczania narzędzi do popełniania przestępstw komputerowych, który to czyn zabroniony został opisany w art. 269b k.k. Tym samym górna granica kary grożącej za to przestępstwo winna zostać podwyższona do wysokości odpowiadającej przesłankom zastosowania przepadku rozszerzonego przewidzianym w projektowanym art. 45 § 2 k.k.

Nowe brzmienie prawa może tłumaczyć zagadkowe oferowanie przez sklep internetowy wartych 8 000 zł komputerów dla graczy po 10 zł (z oferty zdążyło skorzystać ponad 6 000 osób, chociaż po wszystkim czekała ich niemiła niespodzianka) - być może chciano po prostu wyczyścić magazyny z dowodów rzeczowych.

Prace nad nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone, przepisy mogą więc zyskać poprawione brzmienie, zapobiegające możliwości skazania za posiadanie komputera.

Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.