Pogoda
10.02.2017 15:34

Masz smartfon lub komputer? Nowe prawo przewiduje za to konfiskatę mienia

Jest w Polsce prawo, które interpretowane dosłownie czyni przestępcę z każdego, kto kupił sobie komputer lub smartfona. W projekcie jego nowelizacji zwiększono zakres kar tak, by za posiadanie takiego sprzętu można było zasądzić przepadek mienia.

Masz smartfon lub komputer? Nowe prawo przewiduje za to konfiskatę mienia
foto: materiały prasowe

Na nieprecyzyjne zapisy art. 269b kodeksu karnego wskazywano już od dłuższego czasu – treść prawa mówiącego o łamaniu lub umożliwianiu łamania zabezpieczeń komputerowych wygląda obecnie następująco:

"

§ 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. "

Problem polega na tym, że praktycznie każdy komputer i smartfon jest przystosowany do wykonywania działalności hakerskiej – można na nich uruchomić stosowne oprogramowanie.

Czy posiadasz urządzenie, o którym mowa w art. 269b. § 1 kodeksu karnego?

Warto także zauważyć, że penalizacji może w świetle obowiązującego prawa podlegać świadczenie usługi poczty elektronicznej – żeby z niej korzystać (a więc „otrzymać dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym”), trzeba używać hasła dostępu.

Taka interpretacja wydaje się być co prawda absurdem i nie są znane przypadki rozumienia przepisów w taki sposób, potencjalni jednak każdy z nas może potencjalnie zostać uznanym za przestępcę. Na konieczność zmiany artykułu wskazywały przede wszystkim osoby z branży cyberbezpieczeństwa – obecnie za wykrywanie luk w zabezpieczeniach zamiast nagrody można dostać wyrok.

Niedoskonałość prawa została potwierdzona między innymi przez minister cyfryzacji Annę Streżyńską, która zapowiedziała zmianę brzmienia przepisu. Nowelizacja powstała jednak w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma za zadanie dostosować prawo do unijnych przepisów o konfiskacie rozszerzonej.

Tak art. 269b. § 1 kodeksu karnego brzmi po nowemu:

"

Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego zw art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 1 lub 2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym, systemie teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. "

Dodano informacje o tym, że karany dostęp ma być nieuprawniony oraz zmieniono możliwy do zasądzenia wyrok, podnosząc jego górną granicę do 5 lat.

Ministerstwo w uzasadnieniu nowelizacji podaje oświadcza wprost, że zmiana ma umożliwić stosowanie wobec osób oskarżanych z tego przepisu konfiskaty rozszerzonej:

"

Projekt zakłada zmianę granic odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 269b kk. Zmiany te są niezbędne do pełnej implementacji dyrektywy 2014/42/UE (…) obligującego państwa członkowskie do stosowania przepadku rozszerzonego wobec przestępstwa umyślnego wytwarzania, sprzedaży dostarczania narzędzi do popełniania przestępstw komputerowych, który to czyn zabroniony został opisany w art. 269b k.k. Tym samym górna granica kary grożącej za to przestępstwo winna zostać podwyższona do wysokości odpowiadającej przesłankom zastosowania przepadku rozszerzonego przewidzianym w projektowanym art. 45 § 2 k.k. "

Nowe brzmienie prawa może tłumaczyć zagadkowe oferowanie przez sklep internetowy wartych 8 000 zł komputerów dla graczy po 10 zł (z oferty zdążyło skorzystać ponad 6 000 osób, chociaż po wszystkim czekała ich niemiła niespodzianka) - być może chciano po prostu wyczyścić magazyny z dowodów rzeczowych.

Prace nad nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone, przepisy mogą więc zyskać poprawione brzmienie, zapobiegające możliwości skazania za posiadanie komputera.

Czy 5 lat więzienia i konfiskata mienia to sprawiedliwa kara za posiadanie komputera lub smartfona?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Komputery