Pogoda
18.09.2018 13:04

Można już przetestować państwowy test szybkości łącza internetowego

Rozpoczęły się oficjalne testy rządowej aplikacji testującej prędkość połączenia internetowego – finalna wersja pozwoli udowodnić dostawcy, że oferuje zbyt wolne łącze.

Speedtest
foto: zrzut ekranu

Narzędzie ma być certyfikowane przez Urząd komunikacji Elektronicznej – wyniki pomiarów mają być wiążącym dowodem na to, jaką prędkość transferu danych faktyczne udostępnia użytkownikowi operator.

"

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu wykazane zostaną odstępstwa od umownych prędkości, konsumenci będą mieli podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Na tym polega przewaga mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi. "

Test ma być dostępny w kilku różnych wersjach. Najważniejsza z nich to aplikacja na PC, dzięki której będzie można dokonać certyfikowanego testu łącza. Narzędzie będzie dostępne ponadto na stronie internetowej oraz jako aplikacja mobilna na Android i iOS. Wyniki uzyskiwane na smartfonach mają mieć jednak jedynie „walor informacyjny” i nie będą mogły służyć jako dowód w ewentualnym sporze z operatorem.

Test prędkości łącza certyfikowany przez UKE – jak uruchomić?

"

Dzięki aplikacji na komputery stacjonarne konsument będzie mógł sprawdzić prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w przypadku swojej usługi stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych dostępnych w sieci narzędzi aplikacja pozwoli na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje w jakich warunkach był realizowany. Aplikacja sprawdzi m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. "

Żeby móc wypróbować certyfikowany przez UKE test szybkości internetu, należy zarejestrować się na stronie pro.speedtest.pl. Po utworzeniu konta będzie można pobrać i zainstalować narzędzie i zobaczyć, w jaki sposób będą przeprowadzane pomiary.

Publiczne testy mają potrwać do 31 października 2018 – wyniki posłużą UKE do weryfikacji zgodności mechanizmu z wymogami technicznymi. Jeśli zostanie ona zakończona pozytywnie, aplikacja otrzyma certyfikat i zostanie udostępniona publicznie.

Przetestujecie narodowy speedtest?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Internet