Pogoda
29.03.2017 10:21

Nieprawidłowości w co czwartej ze 100 skontrolowanych taksówek

Straż Miejska w Warszawie wzięła na celownik taksówki, przeprowadzając wieczorno-nocne działania kontrolne. W ciągu dwóch dni nałożono blisko 40 mandatów karnych.

Nieprawidłowości w co czwartej ze 100 skontrolowanych taksówek
foto: Stanisław Kowalczuk / East News

Ze strażą miejską współpracowały inne służby, w tym policjanci, a także przedstawiciele Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Celem cyklicznie prowadzonych działań było ujawnienie osób nielegalnie świadczących usługi taksówkarskie na terenie Śródmieścia. Przez dwa intensywne dni skontrolowano 110 pojazdów.

U co czwartego stwierdzono nieprawidłowości. Najczęstszymi grzechami były brak zdanego egzaminu w zakresie licencjonowanego przewozu osób taksówką oraz brak identyfikatora ze zdjęciem. Dwa razy skierowano wniosku o ukaranie do sądu, zastosowano w dwóch przypadkach środki oddziaływania wychowawczego (pouczenie), a w przypadku kolejnej dwójki cofnięto licencję na przewóz osób.

O tym, jak wyglądały kontrole, wspomniał starszy inspektor Piotr Rombel z I Oddziału Terenowego, odpowiadający za ich przebieg i nadzorujący działania:

"

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo korzystających z usługi przewozu osób. Podczas kontroli sprawdzamy, czy kierujący ma zdany egzamin na bycie licencjonowanym taksówkarzem, czy posiada kasę fiskalną oraz weryfikujemy, czy oznakowanie samochodu jest zgodne z zapisami uchwały. W trakcie kontroli egzekwujemy również przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zatrzymywania i postoju pojazdów. Należy podkreślić, że cykliczność prowadzonych działań przynosi wymierne efekty. Obecnie śmiało można mówić o tendencji spadkowej ujawnianych nieprawidłowości, zarówno w związku ze świadczeniem usług taksówkowych jak i z zakresu ruchu drogowego. Nawet jeśli ujawniamy kierowcę bez licencji, co jest coraz rzadsze, to najczęściej jest on w trakcie egzaminów. "

Jak podkreśla Straż Miejska, legalność usług taksówkowych jest bardzo istotną kwestią dla tej formacji, dlatego na porządku dziennym przeprowadzane są działania w tym zakresie. Dla przykładu przez cały rok 2016 straż miejska w Warszawie skontrolowała 1830 taksówek. W 991 (54% ogółu) przypadkach nałożono mandaty karne, 66 osób pouczono, a w 22 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie.

Tagi: News