Pogoda
14.03.2016 14:11

Pół miliarda złotych czeka na Twój pomysł

Tworzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego fundusz inwestycyjny ma dysponować budżetem w wysokości 500 mln złotych. Na zastrzyk gotówki mogą liczyć polskie start-upy technologiczne.

Pół miliarda złotych czeka na Twój pomysł
foto: nauka.gov.pl

Inicjatywę mającą na celu wspomaganie komercjalizacji pomysłów i rozwiązań powstałych podczas pracy naukowej nazwano Funduszem Funduszy. Jak powiedział Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, celem programu jest stworzenie odpowiednich warunków rozwoju dla innowacyjnych spółek technologicznych.

"

Chcemy aby polska gospodarka była konkurencyjna, dlatego wzrost gospodarczy musimy opierać o zasoby polskiej nauki. Powstanie Funduszu Funduszy to milowy krok na tej drodze. Budujemy ekosystem przyjazny przedsiębiorcom, którzy komercjalizują wyniki badań naukowych. Przekujemy w ten sposób potencjał polskich innowatorów w sukces gospodarczy. "

foto: nauka.gov.pl

List intencyjny w sprawie powstania Funduszu Funduszy podpisano 11 marca 2016 roku. Ministerstwo zaprosiło do współpracy w inicjatywie Funduszu Funduszy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PZU SA i PZU TFI. Zastępca dyrektora NCBR, Jerzy Kątcki, przedstawił wizję ułatwiania wprowadzania na rynek nowych rozwiązań dzięki wsparciu procesu rozwojowego.

"

W polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN kiełkuje wiele innowacyjnych rozwiązań. Często jednak ich twórcy mają trudność z dotarciem do inwestorów i pozyskaniem finansowania na realizację projektu. Kierując do nich strumień funduszy, przy jednoczesnym wykorzystaniu know-how naszych partnerów, usuwamy kolejną barierę ograniczającą komercjalizację prac B+R. "

Środki inwestycyjne dla Funduszu Funduszy ma zapewnić Grupa PZU oraz inni prywatni inwestorzy. Specjaliści ubezpieczyciela mają zapewnić także wysokie standardy zarządzania, kierując się sprawdzonymi rynkowymi praktykami. Grupa ma nadzieję na przyciągnięcie do Polski dużych inwestorów Venture Capital.

Priorytetowymi beneficjentami inicjatywy mają być projekty technologiczne z największym potencjałem na szybkie wdrożenie do produktów komercyjnych. Sygnatariusze listu intencyjnego mają nadzieję na pchnięcie Polski na ścieżkę gospodarki opartej na wiedzy i uniknięcie tym samym pułapki średniego dochodu – utknięcia na dobre w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym za światowymi liderami.

Macie genialny pomysł na miarę „drugiej Nokii”?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele