Pogoda
30.03.2017 12:19

Policja zaopatrza się w narkotesty

Do tej pory narkotesty były bardzo rzadko używane przez policjantów kontrolujących stan kierowców. Wiele wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni.

Policja zaopatrza się w narkotesty
foto: Piotr Jędzura / East News

Temat kierowców jeżdżących pod wpływem niedozwolonych substancji już się przewija od jakiegoś czasu. W kwietniu 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z prośbą do Komendanta Głównego Policji o ustosunkowanie się do sygnałów sugerujących zbyt małą liczbę narkotestów w wyposażeniu mundurowych. W następstwie udzielono informacji o tym, jakoby w latach 2015 roku przebadano 1250 kierujących, przy czym do użytku funkcjonariuszy oddano 3590 jednorazowych narkotestów, wraz z 82 urządzeniami stacjonarnymi. To wciąż niewiele w porównaniu do najświeższego zakupu.

W 2017 roku mundurowi mają dostać 10 tysięcy testów jednorazowych oraz testerów elektronicznych wielokrotnego użytku instalowanych w radiowozach – poinformowano na łamach wolnekonopie.org. W związku z powyższym można spodziewać się wzmożonych kontroli właśnie pod kątem obecności substancji psychoaktywnych w organizmie. Sam sprzęt nie należy do tanich, za to jest bardzo precyzyjny, o czym świadczy możliwość wykrycia THC w ślinie nawet do 14 dni po zapaleniu. Co grozi za kierowanie pod wpływem?

Tę kwestię reguluje artykuł 178a kodeksu karnego:

"

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. "

Nieco gorzej sytuacja wygląda w momencie spowodowania wypadku, o czym przeczytamy w artykule 177. kodeksu karnego:

"

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek. "

W razie łagodniejszego rozpatrzenia naszego indywidualnego przypadku przez funkcjonariusza prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego może zostać uznane za wykroczenie, a nie przestępstwo i wtedy zastosowanie będzie miał artykuł 87. kodeksu wykroczeń. Co za tym idzie – kara z tego tytułu będzie znacznie łagodniejsza.

Problem jedynie polega na subiektywnej interpretacji stanu osoby nieprzestrzegającej przepisów oraz braku norm jak w przypadku alkoholu, gdzie jest ściśle wyznaczona dopuszczalna wartość oraz dwie pozostałe, określające popełnienie przekroczenia i przestępstwa.

Więcej narkotestów dla policji to dobry pomysł?

Tagi: News