Pogoda
04.04.2016 11:13

Ruszają remonty na autostradach A2 i A4

4 kwietnia 2016 roku rozpoczęły się remonty nawierzchni na autostradzie A4. Przejazd trasą wydłuży się zauważalnie - podczas prac ruch w obie strony odbywać się będzie jedną jezdnią. Wymiana warstwy ścieralnej ruszyła także na A2.

Ruszają remonty na autostradach A2 i A4
foto: GDDKiA

Dla zapewnienia bezpieczeństwa kierunki ruchu będą rozdzielone metalowymi barierami. Na każdym odcinku prowadzonych prac, jak i na fragmentach jezdni poprzedzających zwężenia, wprowadzone zostały ograniczenia prędkości. GDDKiA apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania (informacje o zmianie organizacji ruchu mają pojawiać się 10 km przed remontowanym odcinkiem) oraz dostosowania prędkości do warunków na drodze.

Podczas remontów – jednocześnie prace prowadzić będą dwa przedsiębiorstwa - wymieniona zostanie warstwa ścieralna jezdni. Skanska będzie działać na fragmencie od węzła „Brzeg” do węzła „Opole Zachód” (około 28 km), Strabag wymieni nawierzchnię na 19-kilometrowym odcinku jezdni północnej od węzła „Brzeg” w kierunku Wrocławia.

Remont prowadzony przez firmę Skanska podzielony jest na cztery etapy, które potrwają po 3-4 tygodnie. W każdym z etapów wyłączone z ruchu będą odcinki o długości od około 6,5 km do 9,3 km. Roboty drogowe na opolskim odcinku A4 zaplanowane zostały do 30 czerwca 2016 roku. Gdyby warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane okoliczności nie pozwoliły zakończyć remontu przed wakacjami, prace zostaną wstrzymane i dokończone będą we wrześniu. Roboty ruszyły przy węźle „Brzeg”.

Strabag (który także zaczął remont przy tym samym węźle) zapowiedział, że wymiana nawierzchni ścieralnej na jego odcinku zostanie przeprowadzona w dwóch etapach – pierwszy trwać będzie do końca czerwca 2016, drugi – od września do 15 października tego samego roku.

GDDKiA chce zapewnić maksymalną przejezdność autostrady A4 podczas wakacji i wyjazdów urlopowych. Pod uwagę brany jest także spodziewany wzmożony ruch autokarowy na trasie podczas Światowych Dni Młodzieży, rozpoczynających się 26 lipca 2016 roku w Krakowie.

30 lipca 2016 w Brzegach ma się odbyć modlitewne czuwanie z udziałem papieża, 31 lipca odbędzie się msza kończąca ŚDM. Organizatorzy, spodziewając się dużej frekwencji, zgłosili pomysł całkowitego zamknięcia na ten czas autostrady A4. Pomysłowi stanowczo sprzeciwia się GDDKiA oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Stojący na czele resortu Andrzej Adamczyk przekonuje, że zrealizowanie takiego scenariusza całkowicie sparaliżowałoby komunikację na południu Polski.

"

Średnio 30 tys. pojazdów na dobę porusza się po każdej z polskich dróg krajowych. Jeżeli ten ruch zostanie przełożony na drogi równoległe, to trzeba pamiętać, że tymi samymi trasami będą także podróżować pielgrzymi - czy to pieszo, czy różnymi środkami komunikacji. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji i jej konsekwencji, stąd decyzja i determinacja, żeby nie zamykać autostrady A4. Według szacunków organizatorów pielgrzymi będą korzystać z ok. 15 tys. autokarów, zaś zamknięcie autostrady w tym miejscu pozwoli na stworzenie parkingu zaledwie na ok. 2 tys. pojazdów. "

Ministerstwo prowadzi za to rozmowy z zarządcą tego odcinka autostrady A4, Stalexportem, rozmowy dotyczące otwarcia na czas ŚDM bramek i wstrzymania pobierania opłat. Utrzymanie funkcjonowania systemu mogłoby doprowadzić do zablokowania ruchu na drodze.

Całodobowej informacji o warunkach przejazdu autostradą A4 oraz zalecanych objazdach udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) w Opolu, tel. 77 456 50 58 oraz PID we Wrocławiu, tel. 71 320 98 18. Informacjo można także zasięgnąć korzystając z numeru 19 111.

Tegoroczny remont opolskiego fragmentu autostrady jest czwartym z rzędu (od 2013 roku), po jego zakończeniu nowa nawierzchnia będzie już na połowie tego odcinka A4. Remontowane odcinki są eksploatowane bez przerwy od około 15 lat. Także wrocławskie prace są kontynuacją działań z lat ubiegłych. W 2014 i 2015 roku wyremontowany został ok. 40-kilometrowy odcinek jezdni południowej (w stronę Opola) - od węzła Bielany do węzła Brzeg.

Prace remontowe ruszyły również na autostradzie A2 między węzłami „Konin Wschód” oraz „Koło”. W pierwszej kolejności remontowana zostanie jezdnia w kierunku Warszawy, a następnie w kierunku Poznania. Tak jak w przypadku trasy A4, ruch w obu kierunkach odbywać się będzie na jednej jezdni.

Szczegółowych informacji na temat prac na A2 udziela PID w Poznaniu, dostępny pod numerem 61 864 63 53. Działa także ogólnopolski numer 19 111.

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: News