Sensacyjne odkrycie pod zamkiem w Olsztynie koło Częstochowy: "Wstępne wyniki są bardzo obiecujące"

02.08.2020 17:11
Sensacyjne odkrycie pod zamkiem w Olsztynie koło Częstochowy: "Wstępne wyniki są bardzo obiecujące" Fot. Wieslaw M. Zielinski/East News

Sensacyjne odkrycie pod zamkiem w Olsztynie koło Częstochowy. Archeolodzy znaleźli tajemniczy przesmyk prowadzący do podziemnych korytarzy.

Zamek w Olsztynie koło Częstochowy znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ruiny należą do najsłynniejszych zabytków Polski. Od lat prowadzone są tu prace archeologiczne. Tym razem badacze znaleźli w tym rejonie nieznaną dotąd część jaskini oraz złożony system tuneli i szczelin. Zamek wybudowany jest w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi (dawniej mieście) Olsztyn w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim.

Sensacyjne odkrycie: system jaskiń pod zamkiem w Olsztynie koło Częstochowy

Zamek Olsztyn był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, a w obecnych czasach jego ruiny są popularną atrakcją turystyczną. Pierwsza wzmianka o zamku olsztyńskim, wtedy identyfikowanym jako zamek w Przemiłowicach, pochodzi z 1306 roku, ale wiadomo, że zamek istniał jednak już wcześniej. XIII-wieczne pochodzenie zamku potwierdziły badania prowadzone w 2010 roku prowadzone przez dr. Czesława Hadamika.

Przeczytaj także

Na terenie zamku znajduje się obszerna jaskinia, w której od trzech lat trwają badania archeologiczne mające na celu zabezpieczenie ruin zamku

Najnowszym odkryciem grupy badawczej jest szczelina, która prowadzi do podziemnych korytarzy. Jak twierdzą archeolodzy, może to być największy na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej system jaskiń. Na końcu jaskini znajdują się korytarze rozchodzące się w dwóch kierunkach.

Tuż obok badanej przez nas głównej jaskini, zlokalizowanej w obrębie murów zamkowych – w przedsionku baszty studziennej – natrafiliśmy na szczelinę, która okazała się kolejną dużą jaskinią. Na obecnym etapie eksploracji nie jesteśmy jeszcze w stanie oszacować jej pełnych rozmiarów oraz wieku wszystkich osadów

– powiedział PAP archeolog dr Mikołaj Urbanowski, który kieruje wykopaliskami z ramienia Fundacji Przyroda i Człowiek.

Przeczytaj także

Z badań prowadzony we wcześniejszych latach wynika, że jaskinia służyła jako zamkowa spiżarnia. Jednak o wiele wcześniej znajdowali w niej schronienie neandertalczycy, o czym świadczą ślady kamiennych narzędzi.

Wśród średniowiecznych przedmiotów znalazły się między innymi ornamentowany kafel piecowy przedstawiający rycerza - sokolnika podczas polowania z psami.

Jest to jeden z bardzo niewielu późnogotyckich kafli płytowych, przedstawiających scenę polowania z sokołem. Z naszej części Europy znanych jest około dwudziestu podobnych zabytków. Okaz z Olsztyna datować należy na drugą połowę wieku XV lub sam początek XVI stulecia

- podkreśla w rozmowie z PAP dr Michał Wojenka z Instytutu Archeologii UJ.

Przeczytaj także

W 2019 roku grupa badawcza odkryła wewnątrz jaskini Zamkowej Dolnej piec metalurgiczny z XV wieku, pod którym znajdowała się szczelina skalna.

Wykonaliśmy serię odwiertów i sondowań endoskopowych. W ten sposób wykryliśmy istnienie pustek skalnych z okazami specyficznych owadów na głębokości ponad 7 metrów pod dnem

- skomentował odkrycie geolog, dr Andrzej Tyc z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Przeczytaj także

Tegoroczne badania wykazały, że to, co badacze uważali dotychczas za dno jaskini, to w istocie utwardzone osady, które wypełniały kolejne, ogromne szczeliny. Prace badawcze mogły być kontynuowane dzięki grupie grotołazów pod kierunkiem Krzysztofa Mazika.

Wstępne wyniki są bardzo obiecujące, wskazujące na istnienie rozgałęzionego systemu pustek i szczelin pod dnem znanej wcześniej jaskini. Mogą one prowadzić do nowych, nieznanych jeszcze partii jaskini Zamkowej Dolnej

– mówi dr hab. Adrian Marciszak z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nieznanych szczelin albo tuneli wiodących do kolejnych jaskiń może być w rejonie zamku w Olsztynie zdecydowanie więcej

- uważa dr Urbanowski.

Przeczytaj także

Ruiny zamku w Olsztynie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej to jedna z największych i najbardziej znanych tego typu budowli w tym rejonie. Część zabudowań zachowała się do dnia dzisiejszego, w tym charakterystyczna ceglano-kamienna wieża.

Zobacz więcej: W Krakowie odkryto ogromny cmentarz. "Kości są wszędzie: pod ulicą i pod chodnikami"

Romana Makówka
Romana Makówka Redaktor antyradia
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.