Skradziono dane osobowe kandydatów na studia na SGGW. Nawet kilkaset tysięcy poszkodowanych

18.11.2019 11:40
Skradziono dane osobowe kandydatów na studia na SGGW. Nawet kilkaset tysięcy poszkodowanych Fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie poinformowała, że pracownikowi uczelni skradziono komputer przenośny, na którym przechowywane były dane osób biorących udział w rekrutacji na studia w ciągu „kilku ostatnich lat”. Dokładnej liczby poszkodowanych oficjalnie nie podano.

Do kradzieży doszło 5 listopada 2019 roku, studenci oraz kandydaci na studia zostali poinformowani o incydencie 14 listopada 2019.

W dniu 5 listopada 2019 r. miało miejsce zdarzenie kradzieży komputera przenośnego użytkowanego przez jednego z pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na dysku tego komputera znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Przeczytaj także

SGGW poinformowała, jakie dokładnie informacje mogły wpaść w niepowołane ręce. Lista jest bardzo pokaźna:

Administrator Danych Osobowych nie może wykluczyć, iż w wyniku tego incydentu nieznane osoby uzyskały dostęp do Pani/Pana danych osobowych, przez co doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Na dysku komputera znajdowały się dane osobowe kandydatów obejmujące m.in.: dane identyfikacyjne - imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, pesel, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, seria i numer dowodu osobistego, ukończona szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, nr telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej, numer i data świadectwa ukończenia szkoły średniej, organ wydający świadectwo, rok matury i data świadectwa maturalnego, organ wydający świadectwo maturalne, wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, ukończone studia, ukończona uczelnia, ukończony kierunek studiów, ocena na dyplomie, średnia ze studiów, kierunek studiów o który kandydat się ubiega, dane szkoły średniej, informacja o zakwalifikowaniu na studia, punkty kwalifikacyjne kandydata, zbieżność kierunku studiów ukończonego z tym o który się kandydat ubiega.

Wyciek danych z SGGW. Kradzież laptopa z danymi kandydatów na studiach

Uczelnia podkreśla, że fakt kradzieży komputera z danymi nie oznacza wycieku danych osobowych. Złodzieje mogli nie widzieć, co znajduje się na dysku i kradzież mogła mieć na celu zdobycie sprzętu, a nie danych. Mimo wszystko niebezpieczeństwo jest jak najbardziej realne, co nałożyło na SGGW obowiązki wynikające z RODO.

Uczelnia ostrzega, że wykradzione dane mogą być wykorzystane do następujących przestępstw:

  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości
  • uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL
  • korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego - uniemożliwiałoby to właściwej osobie skorzystanie z przysługującego jej prawa
  • wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osoby, której dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania jej odpowiedzialności za dokonanie takiego czynu

Incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczelni grozi wielomilionowa kara.

Zobacz także: Przez RODO za włamanie na 50 mln kont Facebook może zapłacić 1,63 mld USD kary 

 

Michał Tomaszkiewicz
Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.