Pogoda
23.06.2016 13:31

Sprawdzian dla szóstoklasistów zlikwidowany. Sejm zdecydował

Obowiązkowy sprawdzian dla szóstoklasistów zostanie zlikwidowany, a maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Sprawdzian dla szóstoklasistów zlikwidowany. Sejm zdecydował
Foto: PAP

Zgodnie z nowelą od roku szkolnego 2016/2017 zlikwidowany zostanie ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Oznacza to, że tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który pisał sprawdzian. W miejsce sprawdzianu od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne, z których każda szkoła będzie mogła skorzystać, by dokonać wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów zaczynających naukę w pierwszej klasie.

Od 2017 roku maturzyści będą mogli odwołać się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Jeszcze w tym roku szkolnym osoby przystępujące do matury będą mogły zrobić zdjęcie swojej pracy egzaminacyjnej w czasie wglądu. Prawo to, od roku szkolnego 2016/2017 r., będą mieli również uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie można tylko robić notatki z wglądu do pracy.

Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 września 2016 roku, z wyjątkiem części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie.