Pogoda
09.07.2020 10:17

T-Mobile musi oddać pieniądze z kont pre-paid. UOKiK zmusi do tego także Orange i Play

UOKiK stanął po stronie użytkowników ofert na kartę, których pieniądze przepadały w razie nieprzedłużenia konta. Urząd nałożył już na Plusa karę w wysokości 20 mln zł i zobowiązał T-Mobile do zwrotu niewykorzystanych przez klientów środków. Postępowania w sprawie Orange i Play jeszcze się toczą.

smartfon w ręku
foto: Shutterstock

Operatorzy komórkowi przez lata korzystali ze sformułowanych niekorzystnie dla klientów umów na usługi przedpłacone. Klienci musieli w nich pogodzić się z przepadaniem środków na koncie, jeśli jego ważność nie została przedłużona.

Problemowi zaczął przyglądać się Urząd Komunikacji Elektronicznej, który oszacował, że operatorzy przejmują w ten sposób na własność miliony złotych w wymiarze rocznym. Urząd wskazał, że jest to niekorzystne dla klientów i zapowiedział wprowadzenie odpowiednich zmian.

Koniec z utratą środków na koncie pre-paid?
Koniec z utratą środków na koncie pre-paid?
Przeczytaj także Koniec z utratą środków na koncie pre-paid?

Głos w dyskusji zabrał także UOKiK, który murem stanął za klientami i wszczął postępowanie wobec czwórki operatorów, mających wyjaśnić czy nie działały na szkodę konsumentów.

Już rozstrzygnięcie pierwszego z nich pokazało, że zgody na przejmowanie środków klientów nie ma: Polkomtel, operator Plusa, został ukarany kwotą 20 mln zł. UOKiK zakończył także postępowanie w sprawie T-Mobile, po którym sieć zgodziła się wprowadzić zmiany i oddawać użytkownikom pieniądze.

T-Mobile zwróci pieniądze klientom pre-paid. UOKiK wymusił zmiany w regulamienie

Jak poinformował Urząd, działania T-Mobile naruszały Prawo Telekomunikacyjne oraz Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, zobowiązujący do uczciwego rozliczania się z konsumentami ze świadczonych usług.

"

Najnowsza decyzja Prezesa Urzędu i jednocześnie pierwsza zobowiązująca w tego typu sprawie dotyczy spółki T-Mobile Polska. W regulaminie świadczenia usług przedpłaconych (pre-paid) ma następujące postanowienie: W przypadku utraty Ważności Konta niewykorzystana kwota lub jednostki rozliczeniowe zostają anulowane po upływie 14 dni (…). Jedynym sposobem na to, aby zgromadzone pieniądze nie przepadły, jest kolejne doładowanie przedłużające ważność konta. Jeśli konsument tego nie zrobi, bo np. zapomniał, a chce zmienić operatora, traci niewykorzystane środki. Może go to zniechęcić do wyboru konkurencyjnej firmy, nawet jeśli ma ona lepszą ofertę. "

UOKiK zobowiązał się do wyegzekwowania od działających w Polsce operatorów komórkowych obowiązku zwrotu pieniędzy należących do klientów.

"

Kwestia zwrotu niewykorzystanych środków z konta na kartę przy wyborze nowej firmy telekomunikacyjnej jest już uregulowana na poziomie unijnym. W grudniu 2018 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Jest w nim przepis, zgodnie z którym przy zmianie operatora dotychczasowi dostawcy usług pre-paid muszą na wniosek konsumenta zwrócić pozostałe na koncie środki. Od tej operacji mogą pobierać opłatę współmierną do rzeczywiście poniesionych przez nich kosztów, jeśli zostało to określone w umowie. Unijne prawo musi zostać implementowane do polskiego. W niektórych europejskich krajach takich jak Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja czy Hiszpania zwrot niewykorzystanych środków od dawna jest już regułą. "

T-Mobile zostało zobowiązane do wdrożenia procedury zwracania środków klientów w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się wydanej przez UOKiK decyzji. Operator został ponadto zobowiązany do poinformowania swoich klientów o możliwości otrzymania zwrotu, przy czym osoby powyżej 65. Roku życia mają zostać powiadomione o tym wiadomością SMS lub telefoniczne.

Zobacz także: UOKiK: Jessica Mercedes ma zwrócić klientom pieniądze. To nie koniec „afery metkowej” 

Co myślicie o decyzji UOKiK?