Pogoda
29.09.2016 09:08

Twój dowód może być nieważny przez pomyłkę urzędnika

Urzędnicy gubią się w systemie zarządzającym dowodami osobistymi w Polsce – dokumenty tożsamości są unieważniane przez pomyłkę lub przypadek.

Twój dowód może być nieważny przez pomyłkę urzędnika
foto: Gp 13, GFDL

Gminne urzędy poprosiły Centralny Ośrodek Informatyki o wprowadzenie do Systemu Rejestrów Państwowych opcji anulowania unieważnienia dokumentu tożsamości. Oprogramowanie używane w całej Polsce jest tak skonstruowane, że wystarczy kliknięcie w złym miejscu na ekranie, żeby unieważnić dowód osobisty.

Operacji tej nie można odwrócić, przez co chwila nieuwagi urzędnika może zmienić się w ogromny problem dla obywatela. Jak wynika z informacji przekazanych do COI przez urzędy gminy wnioskujące o wprowadzenie zmian w aplikacji, znane są przypadki dowiedzenia się nieważności posiadanego dowodu podczas próby przeprowadzenie transakcji walutowej i przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego po przeprowadzeniu się do nowego mieszkania.

Gminy podkreślają, że pomyłkowe kliknięcie jest bardzo łatwe, a naprawienie tego błędu jest dla poszkodowanego uciążliwe.

"

W takim przypadku jedynym wyjściem jest zrobienie nowego dokumentu. Nie zawsze możliwy jest kontakt z osobą, żeby poinformować ją o zdarzeniu. Osoba nieświadomie posługuje się nieważnym dowodem, przekracza granice, podpisuje różne umowy itp. Obecnie dowód jest unieważniany nie tylko przez pracowników obsługujących dowody osobiste, lecz także przez USC. "

Jak podkreślają urzędnicy, w systemie łatwo o pomyłkę nawet przy wydawaniu nowego dowodu – wystarczy zaznaczyć nieodpowiedni dokument przed zaakceptowaniem zmian, żeby interesant wyszedł z dwoma nieważnymi dowodami osobistymi.

System Rejestrów Państwowych daje zalogowanym użytkownikom możliwość zarządzania dokumentami należącymi do wszystkich Polaków – bez względu na miejsce zamieszkania. Pomyłka może więc dotyczyć osoby, która mieszka na drugim końcu kraju. Odnalezienie takiego obywatela i powiadomienie go o potrzebie wyrobienia nowego dowodu może więc być bardzo trudna – szczególnie, jeśli nie mieszkają pod adresem zameldowania.

Problematyczna okazała się także współpraca systemów e-administracji – możliwość przesyłania między nimi informacji może czasem doprowadzić do niepotrzebnego narażania obywatela na kłopoty związane z wymianą dowodu. Na kompatybilność kładziona jest bardzo duża waga w przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” - ma nad nią czuwać „cyfryzacyjny policjant”. 

Jako przykład urzędnicy podają system zarządzający bazą danych PESEL – jeśli zostanie w niej wprowadzona jakaś zmiana, gminy otrzymują automatycznie wysłaną wiadomość z powiadomieniem o konieczności unieważnienia dowodu. Nie zawsze jednak istnieje taka potrzeba – w wielu wypadkach okazało się, że modyfikacje w bazie PESEL dotyczyły poprawy błędnie wpisanych informacji, na przykład literówki w nazwie miasta.

Jeśli te dane na dowodzie osobistym są podane prawidłowo, dokumentu nie trzeba unieważniać – sprawdzenie tego należy do urzędników. Tutaj także zdarzały się błędy.

Urzędy gminne chcą, żeby w oprogramowaniu pojawiły się opcje anulowania unieważnienia, dostępne dla administratorów systemu. Na przeszkodzie może jednak stanąć prawo mówiące o nieodwracalności takiego zdarzenia. Wyjściem z sytuacji mają być zmiany w procedurze unieważniania dowodów, zapowiedziane już przez specjalistów z COI.

Przyszło Wam do głowy, że Wasze dowody mogą być nieważne?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele