UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem mogącym uszkodzić silnik. Zobacz na mapie, gdzie nie tankować

12.06.2020 10:27
UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem mogącym uszkodzić silnik. Zobacz na mapie, gdzie nie tankować Fot. Shutterstock

Najwięcej powodów do zmartwień mają mieszkańcy woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego: paliwo złej jakości znaleziono na ponad 5% badanych stacji.

Inspekcja Handlowa przez cały rok pojawia się na losowo wybranych stacjach i sprawdza jakość sprzedawanych na nich paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliw. Jak podaje UOKiK, w 2003 roku, podczas pierwszej fali kontroli, 30% próbek zakwestionowano jako niespełniające wymogów jakościowych.

W 2019 roku, podsumowanym właśnie przez Urząd, sytuacja wyglądała już znacznie lepiej: roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,37% skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców.

Przeczytaj także

Gdy przyjrzymy się wynikom opublikowanym przez Inspekcję możemy jednak zauważyć, że ryzyko natrafienia na paliwo nie spełniające norm i mogące uszkodzić silnik nie rozkłada się równomiernie w całej Polsce. W części województw nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w innych problemy pojawiały się na co dziesiątej wytypowanej do kontroli stacji.

UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem niespełniającym wymogów. Można je zobaczyć na mapie

Rezultaty działania Inspekcji Handlowej w 2019 roku zostały podsumowane następująco:

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 r. wymagań nie spełniało 1,37% (rok wcześniej – 1,90%). Podobnie jak w 2018 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,01%) niż oleju napędowego (1,86%). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach.

Inspektorzy odwiedzali także stacje, na które UOKiK otrzymywał skargi. W tym przypadku nieprawidłowości wykrywano znacznie więcej.

Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74% (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63%). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 4,46% próbek (rok wcześniej – 9,98%). W przypadku benzyny, kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82%). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 1,92% próbek, a więc nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do 2018 r., gdy było to 2%.

W jakich rejonach Polski skargi na jakość paliwa okazały się być najbardziej uzasadnione?

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: zachodniopomorskim (13,64%) i lubuskim (13,04%).

Kontrole losowe pokazały, że ryzyko natrafienia na paliwo złej jakości jest ogólnie niższe. IH wskazała także województwa, w których nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w województwach: podlaskim – 5,88%, zachodniopomorskim – 5,66% i kujawsko-pomorskim – 4,92% zbadanych próbek. Natomiast w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo.

Wyniki badań jakości paliwa na poszczególnych stacjach można sprawdzić odwiedzając stworzoną przez UOKiK mapę.

Zobacz także: UOKiK broni klientów przed Biedronką. Nie chce, żeby musieli zwracać produkty zakupione z błędem cenowym 

 

Michał Tomaszkiewicz
Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.