UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem mogącym uszkodzić silnik. Zobacz na mapie, gdzie nie tankować

12.06.2020 10:27
UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem mogącym uszkodzić silnik. Zobacz na mapie, gdzie nie tankować Fot. Shutterstock

Najwięcej powodów do zmartwień mają mieszkańcy woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego: paliwo złej jakości znaleziono na ponad 5% badanych stacji.

Inspekcja Handlowa przez cały rok pojawia się na losowo wybranych stacjach i sprawdza jakość sprzedawanych na nich paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliw. Jak podaje UOKiK, w 2003 roku, podczas pierwszej fali kontroli, 30% próbek zakwestionowano jako niespełniające wymogów jakościowych.

W 2019 roku, podsumowanym właśnie przez Urząd, sytuacja wyglądała już znacznie lepiej: roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,37% skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców.

Przeczytaj także

Gdy przyjrzymy się wynikom opublikowanym przez Inspekcję możemy jednak zauważyć, że ryzyko natrafienia na paliwo nie spełniające norm i mogące uszkodzić silnik nie rozkłada się równomiernie w całej Polsce. W części województw nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w innych problemy pojawiały się na co dziesiątej wytypowanej do kontroli stacji.

UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem niespełniającym wymogów. Można je zobaczyć na mapie

Rezultaty działania Inspekcji Handlowej w 2019 roku zostały podsumowane następująco:

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 r. wymagań nie spełniało 1,37% (rok wcześniej – 1,90%). Podobnie jak w 2018 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,01%) niż oleju napędowego (1,86%). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach.

Inspektorzy odwiedzali także stacje, na które UOKiK otrzymywał skargi. W tym przypadku nieprawidłowości wykrywano znacznie więcej.

Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74% (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63%). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 4,46% próbek (rok wcześniej – 9,98%). W przypadku benzyny, kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82%). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 1,92% próbek, a więc nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do 2018 r., gdy było to 2%.

W jakich rejonach Polski skargi na jakość paliwa okazały się być najbardziej uzasadnione?

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: zachodniopomorskim (13,64%) i lubuskim (13,04%).

Kontrole losowe pokazały, że ryzyko natrafienia na paliwo złej jakości jest ogólnie niższe. IH wskazała także województwa, w których nie wykryto żadnych nieprawidłowości.

Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w województwach: podlaskim – 5,88%, zachodniopomorskim – 5,66% i kujawsko-pomorskim – 4,92% zbadanych próbek. Natomiast w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo.

Wyniki badań jakości paliwa na poszczególnych stacjach można sprawdzić odwiedzając stworzoną przez UOKiK mapę.

Zobacz także: UOKiK broni klientów przed Biedronką. Nie chce, żeby musieli zwracać produkty zakupione z błędem cenowym 

Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.