Andrzej Sapkowski żąda od CD Projektu 60 mln zł. Chce otrzymać 6% korzyści firmy z „Wiedźmina”

Natalia Hluzow
02.10.2018 12:05
Andrzej Sapkowski|undefined Fot. Justyna ROJEK/East News

Autor „Sagi o Wiedźminie” domaga się dodatkowego wynagrodzenia za prawa do „Wiedźmina”. Sapkowski twierdzi, że należy mu się co najmniej 60 milionów złotych.

Prawnicy Andrzeja Sapkowskiego skierowali do CD Projektu wezwanie do zapłaty, w którym domagają się dla swojego klienta 6% udziałów w dochodach z serii gier „Wiedźmin”. O sprawie poinformował sam CD Projekt, publikując raport z otrzymanego wezwania.

Andrzej Sapkowski chce 60 milionów złotych od CD PROJEKTU

Seria gier o Wiedźminie osiągnęła międzynarodowy sukces i stała się jednym z najcenniejszych polskich towarów eksportowych. Takiej sytuacji w najśmielszych marzeniach nie spodziewał się Andrzej Sapkowski, kiedy sprzedawał twórcom gier prawa do „Sagi o Wiedźminie”. Dlatego wolał wówczas otrzymać 35 tysięcy złotych (płatne w dwóch ratach) niż udział w zyskach z cyklu gier CD Projektu.

Jak bardzo się pomylił, pisarz przekonał się już po kilku latach od premiery gry i wielokrotnie przyznawał, że był „głupi”, rezygnując z jakiegokolwiek procentu ze sprzedaży. Teraz postanowił więc „zmądrzeć” i wystosować pismo z wezwaniem do zapłaty do producenta gier.

W wezwaniu skierowanym do spółki czytamy m.in. o zbyt niskim wynagrodzeniu w stosunku do korzyści osiągniętych przy okazji eksploatacji utworu, które powinno się zmienić na 6% udziałów z serii gier „Wiedźmin”. Tym samym prawnicy pisarza szacują, że za dotychczasową eksploatację Andrzejowi Sapkowskiemu należy się 60 milionów złotych:

(...) dość ostrożnościowe podejście i plasujące oczekiwania raczej na minimalnym poziomie, nakazuje przyjąć, że w przypadku wykorzystania utworów naszego Mocodawcy w podstawowych obszarach prowadzonej działalności, tworzących istotę najważniejszych produktów, właściwie wynagrodzenie winno opiewać na 6% uzyskanych korzyści. Tym samym, odliczając nawet to, co Autor uzyskał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności gry Wiedźmin 3 wraz z dodatkami, uznajmy, że roszczenie na tę chwilę opiewa co najmniej na 60 milinów złotych.

Jak podkreślają, to i tak niewiele, gdyż zdaniem prawników, prawa do „Sagi o Wiedźminie” - o ile w ogóle zostały nabyte - odnosiły się tylko do pierwszej gry, więc tworzenie kolejnych części serii, rozszerzeń i dodatków jest - zdaniem pełnomocników Sapkowskiego - bezprawne:

Lektura zawartych bowiem z Autorem umów nakazywałaby zdecydowanie bardziej oprzeć się na ustaleniu, że jeśli w ogóle nabyto jakieś prawa autorskie, to co najwyżej, do pierwszej z serii gier, więc rozpowszechnianie wszystkich kolejnych w tym rozszerzeń, dodatków, etc., jest po prostu bezprawne.

Pełnomocnicy pisarza dodają ponadto, że dysponują o wiele większą liczbą argumentów i dowodów uzasadniających roszczenia Sapkowskiego, lecz z uwagi na pozycję firmy i „cechy osobiste Autora” obiecują załatwić sprawę w sposób „szybki i cichy”, jeśli oczywiście CD Projekt zgodzi się współpracować. 

Pełny tekst wezwania do zapłaty, udostępniony do publicznej wiadomości przez CD Projekt, publikujemy poniżej:

CD PROJEKT odpowiada na żądania Andrzeja Sapkowskiego

Firma publicznie odniosła się do roszczeń pisarza, publikując raport z komentarzem do sprawy. W tekście czytamy, iż Spółka uznała żądania autora cyklu o Wiedźminie za bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, gdyż – jak tłumaczy – prawa do utworów Andrzeja Sapkowskiego nabyła w sposób zgodny z przepisami. Władze CD PROJEKTU podkreślają jednocześnie, że zależy im na dobrych relacjach z autorem dzieł o Wiedźminie, dlatego dołożą wszelkich starań, by polubownie rozwiązać sprawę, jednocześnie szanując wcześniejsze ustalenia. Pełną treść raportu prezentujemy poniżej:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 informuje o otrzymanym w dniu 1 października 2018 roku wezwaniu do zapłaty, skierowanym do Spółki przez pełnomocników reprezentujących Pana Andrzeja Sapkowskiego. 

Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a Spółką. Treść przedmiotowego wezwania Spółka załącza do niniejszego raportu.

W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia. 
Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy. 

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, Spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności.

„Wiedźmin” - źródło gigantycznego sukcesu 

Gra „Wiedźmin”, która zapoczątkowała całą serię, pojawiła się na rynku w 2007 roku. W 2018 roku słynny amerykański magazyn Game Informer ogłosił „Wiedźmina 3: Dziki Gon” najlepszą grą wszech czasów. Świetny cykl CD Projektu przyniósł światowy rozgłos firmie, która na grach o Wiedźminie i dodatkach zarobiła setki milionów złotych i dzięki nim dołączyła do elity najważniejszych twórców gier wideo na świecie. Dziś wartość giełdową spółki szacuje się na ok. 18,5 mld zł.

Natalia Hluzow Redaktor antyradia
TOP 5
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.