Andrzej Sapkowski żąda od CD Projektu 60 mln zł. Chce otrzymać 6% korzyści firmy z „Wiedźmina”

Natalia Hluzow
02.10.2018 12:05
Andrzej Sapkowski żąda od CD Projektu 60 mln zł. Chce otrzymać 6% korzyści firmy z „Wiedźmina” Fot. Justyna ROJEK/East News

Autor „Sagi o Wiedźminie” domaga się dodatkowego wynagrodzenia za prawa do „Wiedźmina”. Sapkowski twierdzi, że należy mu się co najmniej 60 milionów złotych.

Prawnicy Andrzeja Sapkowskiego skierowali do CD Projektu wezwanie do zapłaty, w którym domagają się dla swojego klienta 6% udziałów w dochodach z serii gier „Wiedźmin”. O sprawie poinformował sam CD Projekt, publikując raport z otrzymanego wezwania.

Andrzej Sapkowski chce 60 milionów złotych od CD PROJEKTU

Seria gier o Wiedźminie osiągnęła międzynarodowy sukces i stała się jednym z najcenniejszych polskich towarów eksportowych. Takiej sytuacji w najśmielszych marzeniach nie spodziewał się Andrzej Sapkowski, kiedy sprzedawał twórcom gier prawa do „Sagi o Wiedźminie”. Dlatego wolał wówczas otrzymać 35 tysięcy złotych (płatne w dwóch ratach) niż udział w zyskach z cyklu gier CD Projektu.

Jak bardzo się pomylił, pisarz przekonał się już po kilku latach od premiery gry i wielokrotnie przyznawał, że był „głupi”, rezygnując z jakiegokolwiek procentu ze sprzedaży. Teraz postanowił więc „zmądrzeć” i wystosować pismo z wezwaniem do zapłaty do producenta gier.

W wezwaniu skierowanym do spółki czytamy m.in. o zbyt niskim wynagrodzeniu w stosunku do korzyści osiągniętych przy okazji eksploatacji utworu, które powinno się zmienić na 6% udziałów z serii gier „Wiedźmin”. Tym samym prawnicy pisarza szacują, że za dotychczasową eksploatację Andrzejowi Sapkowskiemu należy się 60 milionów złotych:

(...) dość ostrożnościowe podejście i plasujące oczekiwania raczej na minimalnym poziomie, nakazuje przyjąć, że w przypadku wykorzystania utworów naszego Mocodawcy w podstawowych obszarach prowadzonej działalności, tworzących istotę najważniejszych produktów, właściwie wynagrodzenie winno opiewać na 6% uzyskanych korzyści. Tym samym, odliczając nawet to, co Autor uzyskał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności gry Wiedźmin 3 wraz z dodatkami, uznajmy, że roszczenie na tę chwilę opiewa co najmniej na 60 milinów złotych.

Jak podkreślają, to i tak niewiele, gdyż zdaniem prawników, prawa do „Sagi o Wiedźminie” - o ile w ogóle zostały nabyte - odnosiły się tylko do pierwszej gry, więc tworzenie kolejnych części serii, rozszerzeń i dodatków jest - zdaniem pełnomocników Sapkowskiego - bezprawne:

Lektura zawartych bowiem z Autorem umów nakazywałaby zdecydowanie bardziej oprzeć się na ustaleniu, że jeśli w ogóle nabyto jakieś prawa autorskie, to co najwyżej, do pierwszej z serii gier, więc rozpowszechnianie wszystkich kolejnych w tym rozszerzeń, dodatków, etc., jest po prostu bezprawne.

Pełnomocnicy pisarza dodają ponadto, że dysponują o wiele większą liczbą argumentów i dowodów uzasadniających roszczenia Sapkowskiego, lecz z uwagi na pozycję firmy i „cechy osobiste Autora” obiecują załatwić sprawę w sposób „szybki i cichy”, jeśli oczywiście CD Projekt zgodzi się współpracować. 

Pełny tekst wezwania do zapłaty, udostępniony do publicznej wiadomości przez CD Projekt, publikujemy poniżej:

CD PROJEKT odpowiada na żądania Andrzeja Sapkowskiego

Firma publicznie odniosła się do roszczeń pisarza, publikując raport z komentarzem do sprawy. W tekście czytamy, iż Spółka uznała żądania autora cyklu o Wiedźminie za bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i co do wysokości, gdyż – jak tłumaczy – prawa do utworów Andrzeja Sapkowskiego nabyła w sposób zgodny z przepisami. Władze CD PROJEKTU podkreślają jednocześnie, że zależy im na dobrych relacjach z autorem dzieł o Wiedźminie, dlatego dołożą wszelkich starań, by polubownie rozwiązać sprawę, jednocześnie szanując wcześniejsze ustalenia. Pełną treść raportu prezentujemy poniżej:

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 informuje o otrzymanym w dniu 1 października 2018 roku wezwaniu do zapłaty, skierowanym do Spółki przez pełnomocników reprezentujących Pana Andrzeja Sapkowskiego. 

Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a Spółką. Treść przedmiotowego wezwania Spółka załącza do niniejszego raportu.

W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia. 
Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy. 

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, Spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności.

„Wiedźmin” - źródło gigantycznego sukcesu 

Gra „Wiedźmin”, która zapoczątkowała całą serię, pojawiła się na rynku w 2007 roku. W 2018 roku słynny amerykański magazyn Game Informer ogłosił „Wiedźmina 3: Dziki Gon” najlepszą grą wszech czasów. Świetny cykl CD Projektu przyniósł światowy rozgłos firmie, która na grach o Wiedźminie i dodatkach zarobiła setki milionów złotych i dzięki nim dołączyła do elity najważniejszych twórców gier wideo na świecie. Dziś wartość giełdową spółki szacuje się na ok. 18,5 mld zł.

Natalia Hluzow Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.