Pogoda
24.06.2016 15:30

Wpadka policji - plany szczytu NATO w internecie

Niezaszyfrowany plan zabezpieczenia szczytu NATO w Warszawie został rozesłany na kilkadziesiąt adresów e-mail, należących między innymi do urzędników stołecznego ratusza. Służby uspokajają – nic się nie stało.

Wpadka policji - plany szczytu NATO w internecie
foto: materiały prasowe

Wiadomość została wysłana z Głównego Sztabu Policji. W niezabezpieczonym mailu znalazł się dokument opisujący strona po stronie zaplanowane działania mające zabezpieczyć szczyt NATO. Prace nad jego opracowaniem trwały przez kilka miesięcy.

W otwartej wiadomości znalazły się między innymi szczegółowe informacje o rozlokowaniu policji, wojska, BOR i żandarmerii podczas szczytu. Odbiorcy mogli się także zapoznać z dokładnymi datami (łącznie z godzinami) kontroli pirotechnicznych planowanych do przeprowadzenia w miejscach przebywania i podczas wystąpień polityków.

W „skarbie zamachowca” znalazły się też plany przejazdów samochodów z politykami oraz… numery telefonów do osób dowodzących operacją zabezpieczenia szczytu.

Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego wymieniany był jako jeden z powodów wprowadzania ustawy antyterrorystycznej, dającej władzom i służbom uprawnienia między innymi do zablokowania wybranej strony internetowej, wprowadzającej obowiązek zarejestrowania kart SIM używanych w usłudze pre-paid oraz zmieniającej definicję terrorysty.

W świetle wprowadzanych przepisów może być nim uznana osoba, która dopuści się czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności na okres 3 lat lub wyższą, jeśli będzie on miał na celu między innymi poważne zastraszenie osób. Krytycy ustawy wskazują, że terrorystą można się w związku z tym stać po prostu znieważając prezydenta.

Z informacji zdobytych przez Gazetę Wyborczą wynika, że wiadomość dotarła do co najmniej 60 instytucji. Stwarza to duże zagrożenie wycieku dokumentu i – najprawdopodobniej - konieczność opracowania operacji od nowa.

Szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach 8-9 lipca 2016 – na stworzenie nowego planu operacyjnego pozostały więc 2 tygodnie.

Osoby, które otrzymały uważają działania Głównego Sztabu Policji za skrajną nieodpowiedzialność. Praca, która została włożona w przygotowanie szczytu została w jednej chwili zaprzepaszczona – niezaszyfrowany dokument w otwartej wiadomości e-mail można względnie łatwo przechwycić. Plany w ogóle nie powinny znaleźć się w ogólnodostępnym internecie. 

Podinsp. Mariusz Ciarka, rzecznik KGP, jest innego zdania – według funkcjonariusza w dokumencie nie było żadnych „danych wrażliwych”, a jego treść była uzgodniona z ABW.

"

Został przesłany pocztą elektroniczną jeden, jawny dokument do konkretnych uprawnionych podmiotów, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Ze strony policji nie ma mowy o jakiejkolwiek pomyłce. "

Duże zagrożenie zamachami terrorystycznymi sprawia, że szczyt NATO zabezpieczać będzie 6 tys. policjantów. W wydarzeniu weźmie udział 50 delegacji oraz przywódcy wszystkich 28 krajów tworzących Sojusz Północnoatlantycki.

Co sądzicie o rozesłaniu niezaszyfrowanego planu ochrony szczytu NATO?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele