Wzrasta wykrywalność pojazdów bez OC

30.03.2016 12:17
Wzrasta wykrywalność pojazdów bez OC Fot. materiały prasowe

Z najnowszych szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w Polsce zmniejszyła się do 150 tysięcy liczba pojazdów bez wykupionej polisy OC.

To zasługa przede wszystkim zwiększonych kontroli własnych UFG prowadzonych przy wykorzystaniu ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Okazuje się, że ponad połowa pojazdów bez OC identyfikowana jest właśnie w ten sposób, czyli bez udziału kierowcy, czy innych służb. Wcześniej wykrywano je głównie podczas policyjnej kontroli drogowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy wszystkich właścicieli zarejestrowanych pojazdów i nie ma znaczenia to, czy samochód stoi w garażu, czy też w warsztacie. Należy bez względu na pozostałe okoliczności wykupić ubezpieczenie OC w określonym terminie.

Elżbieta Wanat-Połeć – prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – wspomniała o wyraźnych tendencjach, które można zaobserwować w Polsce:

Nasze nowe szacunki dotyczące nieubezpieczonych opieramy na analizie trendów obserwowanych przez Fundusz od 25 lat, w tym między innymi spadku samej liczby wypadków powodowanych przez nieubezpieczonych – mimo znacznego wzrostu rejestrowanych aut w kraju nad Wisłą. Analizy te wskazują, że odsetek pojazdów bez OC w ogólnej liczbie ubezpieczonych pojazdów – spadł o trzy punkty procentowe do 0,7 procent czyli do około 150 tysięcy pojazdów.

Problem jednak stanowi precyzyjne ustalenie ile dokładnie jest nieubezpieczonych pojazdów. Uzyskane wartości są przybliżone i zależne od metody oraz danych przyjętych do szacunku. Sytuację komplikuje aktualna jakość bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), w której znajdują się rekordy o pojazdach faktycznie użytkowanych, jak i takich, które przez co najmniej 8 lat nie przechodziły badania technicznego. Z kolei z policyjnych statystyk z 2014 roku wynika, że odsetek nieubezpieczonych aut poruszających się po drogach w tamtym 12-miesięcznym okresie wyniósł 0,3% łącznej liczby pojazdów biorących udział w ruchu, czyli około 82 tysiące.

UFG poprawił skuteczność wykrywania pojazdów bez OC dzięki wykorzystaniu budowanej od 2004 roku ogólnopolskiej bazy polis OC i AC. Przepływ informacji pomiędzy Funduszem a firmami ubezpieczeniowymi jest coraz lepszy – w 2005 roku w bazie było 28 milionów informacji o polisach, a 10 lat później liczba ta wzrosła do ponad 300 milionów. Co więcej, w 2012 roku, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zautomatyzował system identyfikowania pojazdów bez OC. System samoistnie jest w stanie wykryć przerwy w ubezpieczeniu, porównując daty wystawienia polisy OC i pierwszej rejestracji. W efekcie ponad 50% pojazdów bez polisy OC jest identyfikowana wyłącznie na podstawie weryfikacji danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych.

Idąc za ciosem, dzięki tym działaniom prawie trzykrotnie wzrosła liczba spraw o brak OC – do 36 tysięcy w 2015 roku. Na przestrzeni tych 12 miesięcy UFG przy współpracy z policją zarejestrował ponad 14% więcej spraw o brak OC niż rok wcześniej, z czego 80% z 85 tysięcy osób zostało ukaranych. Na konto Funduszu z tytułu kar trafiło ponad 55 milionów zł.

Zdaniem Huberta Stoklasa – wiceprezesa UFG – nie należy szukać oszczędności poprzez nieopłacanie OC:

Wobec rosnącej skuteczności w ustalaniu pojazdów bez OC naprawdę warto kupić polisę zamiast ryzykować około dziesięciokrotnie wyższą – niż składka za OC – karę za jej brak, a po wypadku spowodowanym nieubezpieczonym autem – zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń, sięgających niejednokrotnie setek tysięcy złotych.

Z analiz UFG wynika, że najczęstszą przyczyną braku OC – aż 40% przypadków – jest nieopłacenie którejś z rat, przez co wygasa umowa ubezpieczenia. Drugim powodem w kolejności – w 33% przypadków – jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Wiele osób nie wie o tym, że polisa poprzedniego właściciela ważna jest wyłącznie do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Z kolei 13% osób wykupuje OC po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Część osób jest zdania, że w przypadku niesprawnego lub nieużytkowanego pojazdu nie ma obowiązku opłacania ubezpieczania – stanowią oni 11%.

Redaktor antyradia
Polub Antyradio na Facebooku
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.