Pogoda
30.03.2016 12:17

Wzrasta wykrywalność pojazdów bez OC

Z najnowszych szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że w Polsce zmniejszyła się do 150 tysięcy liczba pojazdów bez wykupionej polisy OC.

Wzrasta wykrywalność pojazdów bez OC
foto: materiały prasowe

To zasługa przede wszystkim zwiększonych kontroli własnych UFG prowadzonych przy wykorzystaniu ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Okazuje się, że ponad połowa pojazdów bez OC identyfikowana jest właśnie w ten sposób, czyli bez udziału kierowcy, czy innych służb. Wcześniej wykrywano je głównie podczas policyjnej kontroli drogowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy wszystkich właścicieli zarejestrowanych pojazdów i nie ma znaczenia to, czy samochód stoi w garażu, czy też w warsztacie. Należy bez względu na pozostałe okoliczności wykupić ubezpieczenie OC w określonym terminie.

Elżbieta Wanat-Połeć – prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – wspomniała o wyraźnych tendencjach, które można zaobserwować w Polsce:

"

Nasze nowe szacunki dotyczące nieubezpieczonych opieramy na analizie trendów obserwowanych przez Fundusz od 25 lat, w tym między innymi spadku samej liczby wypadków powodowanych przez nieubezpieczonych – mimo znacznego wzrostu rejestrowanych aut w kraju nad Wisłą. Analizy te wskazują, że odsetek pojazdów bez OC w ogólnej liczbie ubezpieczonych pojazdów – spadł o trzy punkty procentowe do 0,7 procent czyli do około 150 tysięcy pojazdów. "

Problem jednak stanowi precyzyjne ustalenie ile dokładnie jest nieubezpieczonych pojazdów. Uzyskane wartości są przybliżone i zależne od metody oraz danych przyjętych do szacunku. Sytuację komplikuje aktualna jakość bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK), w której znajdują się rekordy o pojazdach faktycznie użytkowanych, jak i takich, które przez co najmniej 8 lat nie przechodziły badania technicznego. Z kolei z policyjnych statystyk z 2014 roku wynika, że odsetek nieubezpieczonych aut poruszających się po drogach w tamtym 12-miesięcznym okresie wyniósł 0,3% łącznej liczby pojazdów biorących udział w ruchu, czyli około 82 tysiące.

UFG poprawił skuteczność wykrywania pojazdów bez OC dzięki wykorzystaniu budowanej od 2004 roku ogólnopolskiej bazy polis OC i AC. Przepływ informacji pomiędzy Funduszem a firmami ubezpieczeniowymi jest coraz lepszy – w 2005 roku w bazie było 28 milionów informacji o polisach, a 10 lat później liczba ta wzrosła do ponad 300 milionów. Co więcej, w 2012 roku, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zautomatyzował system identyfikowania pojazdów bez OC. System samoistnie jest w stanie wykryć przerwy w ubezpieczeniu, porównując daty wystawienia polisy OC i pierwszej rejestracji. W efekcie ponad 50% pojazdów bez polisy OC jest identyfikowana wyłącznie na podstawie weryfikacji danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych.

Idąc za ciosem, dzięki tym działaniom prawie trzykrotnie wzrosła liczba spraw o brak OC – do 36 tysięcy w 2015 roku. Na przestrzeni tych 12 miesięcy UFG przy współpracy z policją zarejestrował ponad 14% więcej spraw o brak OC niż rok wcześniej, z czego 80% z 85 tysięcy osób zostało ukaranych. Na konto Funduszu z tytułu kar trafiło ponad 55 milionów zł.

Zdaniem Huberta Stoklasa – wiceprezesa UFG – nie należy szukać oszczędności poprzez nieopłacanie OC:

"

Wobec rosnącej skuteczności w ustalaniu pojazdów bez OC naprawdę warto kupić polisę zamiast ryzykować około dziesięciokrotnie wyższą – niż składka za OC – karę za jej brak, a po wypadku spowodowanym nieubezpieczonym autem – zwrot wszystkich wypłaconych świadczeń, sięgających niejednokrotnie setek tysięcy złotych. "

Z analiz UFG wynika, że najczęstszą przyczyną braku OC – aż 40% przypadków – jest nieopłacenie którejś z rat, przez co wygasa umowa ubezpieczenia. Drugim powodem w kolejności – w 33% przypadków – jest wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu. Wiele osób nie wie o tym, że polisa poprzedniego właściciela ważna jest wyłącznie do końca okresu na jaki została zawarta i nie przedłuża się automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Z kolei 13% osób wykupuje OC po dacie pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Część osób jest zdania, że w przypadku niesprawnego lub nieużytkowanego pojazdu nie ma obowiązku opłacania ubezpieczania – stanowią oni 11%.

Tagi: News