Pogoda
01.04.2016 12:07

Zmiana systemu poboru opłat dla kierowców

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, płatnych autostradach oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Zmiana systemu poboru opłat dla kierowców
foto: Tomasz Górny, CC-BY-SA-4.0

Nowe regulacje mają na celu wprowadzenie systemu uproszczonego poboru opłat od kierowców podróżujących na terenie Unii Europejskiej przy użyciu jednego urządzenia. Zmiana ta nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce. Co więcej, użytkownik będzie mógł sam zdecydować o tym, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców elektronicznej opłaty, czyli European Electronic Toll Service.

Zmienione przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem systemu viaTOLL. 

Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczanych przez dostawców EETS – z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi – będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego.

Samo urządzenie musi spełniać ściśle określone wymogi techniczne i powinno być zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego poboru opłat używanymi przez odrębne podmioty. Technologia ma być również kompatybilna z rozwiązaniami stosowanymi w danym kraju Unii Europejskiej.

Za zmianą przepisów opowiedziało się 437 posłów, przy czym nikt nie był przeciw i tylko jeden poseł się wstrzymał. Teraz nad ustawą będzie pracować Senat.

Przy okazji operator systemu viaTOLL poinformował o uproszczeniu i skróceniu procedur zmiany umowy w trybie przedpłaconym na tą w trybie z odroczoną płatnością. Wszelkie modyfikacje można dokonywać w Punktach Obsługi Klienta – wystarczy dostarczyć oryginał gwarancji bankowej, pieniężnej lub ubezpieczeniowej. Następnie należy je wprowadzić do systemu. Samo przekształcenie automatycznie wygenerowanej umowy nie wymaga żadnych zmian w urządzeniach pokładowych viaBOX.

Zmiany na lepsze?

Tagi: Przepisy