Pogoda
29.01.2014 13:25

Polityka prywatności

Podczas korzystania z portalu internetowego www.antyradio.pl informacje o Użytkownikach o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, Użytkowników i ich zachowań.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pomocą portalu www.antyradio.pl jest:

Eurozet Sp. z o.o.
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
NIP: 526-002-61-86
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS nr 14207
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

 

Dane osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za zgodą Użytkownika. Rejestracja danych osobowych w serwisie jest dobrowolna. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Eurozet Sp. z o.o. oraz nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ponadto Użytkownik ma prawo ich przeglądania, modyfikowania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednocześnie informujemy że transmisja danych między komputerem użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażone na ingerencję osób trzecich. Dlatego też użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

W celu usprawnienia działania witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych.

Anna Iwaszkiewicz