31.08.2016 09:53

13 mld euro kary nie robi wrażenia na Apple

„Nic się nie stało” – taki komunikat przekazało Apple na ręce inwestorów zaniepokojonych akcjonariuszy. Nałożona przez Komisję Europejską rekordowa kara – 13 mld euro – za uchylanie się od płacenia podatków z wydatną pomocą Irlandii.

13 mld euro kary nie robi wrażenia na Apple
foto: iphonedigital, CC BY-SA 2.0

Sposób działania Apple był prosty – gigant zarejestrował w Irlandii spółkę, do której transferowane były wszystkie zyski pochodzące ze sprzedaży w Europie. Irlandzki oddział następnie przekazywał pieniądze do USA, a dzięki luce w prawie korporacja praktycznie unikała opodatkowania – jak wyliczyła Unia Europejska, Apple zapłaciło w 2014 roku fiskusowi w Irlandii 0,005% przychodu. Jak to możliwe?

Europejska spółka zarejestrowana była w Irlandii, ale zarząd stacjonował w USA. Według irlandzkiego prawa (które już nie obowiązuje) przedsiębiorstwo płaciło podatki w miejscu, gdzie zbiera się kadra dyrektorska – Apple deklarowało więc, że niemal wszystkie przychody generowane były przez oddział działający poza granicami Irlandii.

"

W „siedzibie głównej” nie zatrudniano pracowników, nie miała ona też własnych biur. Jedyna działalność, jaką można powiązać z „siedzibą główną”, ograniczała się do decyzji podejmowanych przez jej dyrektorów (z których wielu było zatrudnionych w pełnym wymiarze przez Apple Inc. jako członkowie kadry zarządzającej) w odniesieniu do podziału dywidendy, ustaleń administracyjnych i zarządzania środkami pieniężnymi. "

Wykorzystywano także mechanizm zachęcający do finansowania badania i rozwoju – kwoty wydawane na ten cel nie były opodatkowane. Jak podaje Komisja Europejska, na mocy umowy pomiędzy amerykańskim Apple Inc. a europejskimi spółkami zależnymi finansowały one ponad połowę kosztów rozwoju produktów, przekazując kwoty w wysokości nawet 2 mld euro rocznie.

W uzasadnieniu orzeczenia Komisja Europejska podała konkretne liczby:

"

Dla przykładu: w 2011 r. (według danych ujawnionych w trakcie wysłuchań publicznych w Senacie Stanów Zjednoczonych) spółka Apple Sales International odnotowała zyski w wysokości 22 mld dolarów (ok. 16 mld euro). Jednak zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną zaledwie około 50 mln euro z tej kwoty podlegało opodatkowaniu w Irlandii; pozostałe 15,95 mld euro dochodów pozostało nieopodatkowane. "

KE stwierdziła, że Irlandia oferowała na wybiórczych zasadach korzyści podatkowych Apple, co jest niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ zapewnia tej firmie znaczną przewagę w stosunku do innych przedsiębiorstw podlegających tym samym krajowym przepisom podatkowym.

foto: materiały prasowe

13 mld euro kary to tak naprawdę wyliczona kwota niezapłaconych przez Apple podatków z lat 2003-2014. Kwota zostanie powiększona o odsetki.

Od orzeczenia można się odwołać, co już zostało zapowiedziane nie tylko przez Apple, ale i Irlandię.

Amerykański gigant wydał także 2 różniące się mocno w tonie oświadczenia. Pierwsze z nich, kierowane do „społeczności Apple w Europie”, zarzuca niesprawiedliwe przeprowadzenie wyliczeń i sugeruje, że orzeczenie Komisji jest sprzeczne z niezależnością i prawem do stanowienia państw członkowskich UE.

Drugie z nich, kierowane do akcjonariuszy, bagatelizuje sprawę. Jak można w nim wyczytać:

"

Nie spodziewamy się żadnego krótkoterminowego wpływu na nasze rezultaty finansowe ani konieczności zrewidowania przeszłych wyników. Nie spodziewamy się, żeby decyzja KE miała wpływ na poziom opodatkowania w przyszłości. "

Jak wynika ze sprawozdań finansowych, Apple ma ogromne rezerwy finansowe – na kontach przedsiębiorstwa ma znajdować się ponad 100 mld dolarów.

A Wy co sądzicie o działaniach Apple?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele Apple