19.12.2016 10:24

Za mandaty będziemy płacić kartą

Na naszych oczach pada kolejny bastion żywej gotówki. MSWiA chce, żeby policjanci mogli przyjmować opłaty za nałożone mandaty z wykorzystaniem kart płatniczych. Terminale mają trafiać do radiowozów stopniowo.

Za mandaty będziemy płacić kartą
foto: kadr z wideo

Wygląda na to, że do nakreślonego przez Ministerstwo Cyfryzacji planu wyparcia z obiegu tradycyjnego gotówki i zastąpienia jej pieniądzem w wersji elektronicznej – resort zaproponował nawet, żeby na towary kupowane kartą płatniczą nakładane były niższe stawki VAT – przyłączyło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – wśród proponowanych nowych zapisów znalazł także umożliwiający policjantom oferowanie opcji transakcji bezgotówkowych.

Obecnie policja może wystawiać 3 rodzaje mandatów – kredytowany, zaoczny i gotówkowy. Dwa pierwsze mogą otrzymać osoby na stałe zamieszkujące w Polsce i regulowane są poprzez wpłatę na odpowiednie konto bankowe.

Mandat gotówkowy dotyczy wyłącznie zagranicznych piratów drogowych – takich jak obywatel Estonii, który podczas jednego, trwającego zaledwie kilkadziesiąt sekund manewru wyprzedzenia zdołał nabić sobie mandatów na kwotę 1000 zł.

Jaki najwyższy mandat dostaliście?

Zainkasowanie przez policjantów nałożonej za łamanie przepisów kwoty oznaczało często konieczność podwiezienia ukaranej osoby do bankomatu, skąd mógł pobrać gotówkę. Dzięki terminalom w radiowozach kara ma być nakładana sprawniej, a policjanci – zamiast szukać miejsca, w którym można wypłacić pieniądze – natychmiast wrócą do patrolowania ulic i wypatrywania następnego pirata drogowego.

W uzasadnieniu projektu nowych przepisów czytamy:

"

W wielu miejscowościach istnieje możliwość uzyskania z bankomatu polskich pieniędzy, jednakże wiąże się to z koniecznością zapewnienia sprawcy, lub innej osobie dysponującej kartą, możliwości dotarcia do tego bankomatu. "

Twórcy nowelizacji podają, że w 2015 roku policjanci wystawili ponad 5,5 mln mandatów – wprowadzenie możliwości szybkiego zainkasowania należności ma „w istotny sposób” zwiększyć ściągalność kar.

Nowe przepisy przewidują, że w terminale płatnicze mają być także wyposażane inne służby uprawnione do karania Polaków:

"

Projektowane rozwiązanie adresowane jest do wszystkich podmiotów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, jednak w największym stopniu będzie oddziaływać na policję, która z uwagi na swą liczebność, zakres przyznanych uprawnień oraz nałożonych obowiązków, ujawnia największą liczbę wykroczeń. "

Nie wiadomo jeszcze, kiedy policjanci będą wyposażani w terminale płatnicze i czy płatność kartą stanie się domyślną formą uiszczania kary za wykroczenia wszelkiego rodzaju.

Czy płatność kartą za mandat to dobry pomysł?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele