14.11.2016 09:14

Rząd szykuje akcyzę na e-papierosy

W Ministerstwie Finansów powstał specjalny zespół, którego zadaniem jest opracowanie przepisów obejmujących elektroniczne papierosy akcyzą – dokładnie tak, jak się to ma z analogowym tytoniem. Ceny mogą znacznie wzrosnąć.

Rząd szykuje akcyzę na e-papierosy
foto: www.ecigclick.co.uk, CC BY-SA 2.0

To kolejny krok do zrównania tradycyjnych wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w świetle prawa – już obowiązujące przepisy nakładają na osoby puszczające e-dymki takie same ograniczenia, jak na zwykłych palaczy, zabraniając palenia w miejscach publicznych i nakładając za to wysokie kary.

Projekt przepisów obejmujących e-papierosy akcyzą przygotowuje „zespół do spraw wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie opodatkowania akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich”, działający w ramach Ministerstwa Finansów.

Jego powstanie to realizacja zamiarów, o których mówiło się już od dłuższego czasu – do tej pory jednak nie poczyniono w celu objęcia akcyzą e-papierosów żadnych oficjalnych działań. Teraz to się zmieniło – celem powstałego zespołu jest przygotowanie „propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie opodatkowania akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich”.

Stworzone przepisy mają trafić do akceptacji na biurka sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Wiesława Janczyka i szefa tego resortu, Mateusza Morawieckiego. Kiedy to się stanie i jakie dokładnie rozwiązania – w szczególności wysokość akcyzy – zostaną przyjęte, jeszcze nie wiadomo. Branża proponuje, żeby docelową stawkę wprowadzać stopniowo, zaczynając od około 3-4%.

W Polsce z e-papierosów korzysta nawet 1,8 mln osób, uważając je jako mniej szkodliwe dla zdrowia od tradycyjnego tytoniu. Wprowadzenie zakazu używania elektronicznych papierosów w miejscach publicznych, połączone z zabronieniem sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia i koniecznością udawania się w budynkach do palarni dzielonych z palaczami zwykłych papierosów wzbudziło u nich ogromne emocje.

Za kontrowersyjne uznano między innymi wyniki badania naukowego, w którym stwierdzono porównywalną – a czasem nawet większą – szkodliwość e-papierosów w porównaniu do zwykłego tytoniu na żywotność tkanek oskrzeli.

Polski rynek elektronicznych papierosów, którego wartość szacuje się na 500 mln zł rocznie, uważany jest za jeden z największych na świecie. Sprzedawcy i producenci boją się, że wprowadzenie akcyzy wywoła skokowy wzrost cen i doprowadzi do załamania sprzedaży.

Czy e-papierosy powinny być objęte akcyzą?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Gadżety