20.07.2016 12:45

8% miejscowości w Polsce ciągle bez internetu

Urząd komunikacji Elektronicznej opublikował raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną w 2015 roku. Wynika z niego, że co prawda w ciągu 12 miesięcy liczba łączy światłowodowych wzrosła o 30%, to dalej do 8% polskich miejscowości nie dociera internet.

8% miejscowości w Polsce ciągle bez internetu
foto: wikipedia.org / Stealth Communications, CC BY-SA 3.0

Według danych zebranych przez UKE, w Polsce jest już 420 000 km światłowodów. Jak podkreśla Urząd, dzięki 14 Regionalnym Projektom Szerokopasmowym położono w 2015 roku ponad 25 000 km kabli tego typu, charakteryzujących się dużą przepustowością.

Powstałe w 2015 roku sieci dostępowe dotarły do ponad 280 tys. gospodarstw domowych, głównie na terenach do tej pory pozbawionych infrastruktury szerokopasmowej. Urząd wskazuje, że dużo inwestycji prowadzonych było ze środków własnych przedsiębiorstw, bez udziału pomocy publicznej. W 2015 roku miały one wartość 620 mln zł.

Wzrosła liczba miejscowości, w których dostępna jest sieć LTE. W 2014 roku operatorzy deklarowali możliwość przysyłania danych w tej technologii w ponad 8 000 miast i miasteczek, w 2015 roku liczba ta miała się zwiększyć do 14 500.

Z raportu wynika, że możliwość dostępu do Internetu o szybkości min. 30 Mb/s ma dziś już ponad 39 proc. budynków w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców, co oznacza wzrost o 9 punktów procentowych w stosunku do inwentaryzacji z 2014 roku.

Mimo dynamicznego rozwoju sieci telekomunikacyjnych w Polsce 8% miejscowości w naszym kraju wciąż nie jest objętych zasięgiem żadnej sieci dostępowej. 99% z nich liczy sobie nie więcej niż 100 mieszkańców.

Prezes UKE, Magdalena Gaj, widzi jednak perspektywy szybkiego rozwiązanie tego problemu:

"

Szansę na zmianę tego stanu rzeczy daje z jednej strony realizacja projektów w ramach POPC, z drugiej – inwestycje operatorów mobilnych w rozwój sieci LTE, wynikające ze zobowiązań nakładanych przez Prezesa UKE. Z raportu wynika, że tylko po zrealizowaniu zobowiązań aukcyjnych i inwestycji, na które złożono wnioski w ramach I konkursu w ramach POPC, procent miejscowości bez zasięgu sieci spadnie do 1%. "

W podobnym tobie wypowiada się Ministerstwo Cyfryzacji, które planuje prawdziwą internetową rewolucję w polskich urzędach – już w 2017 roku 50 spraw będzie można załatwić bez odchodzenia od ekranu. Ma się to przełożyć na zwiększenie popytu na dostęp do internetu i zachęcić operatorów do zwiększenia inwestycji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił mapę, dzięki której można sprawdzić ofertę operatorów dla każdego adresu w Polsce. 

Jak szybkie są wasze łącza?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Internet