22.03.2016 11:25

Jak złożyć wniosek „Rodzina 500 plus” przez internet?

1 kwietnia 2016 roku rusza możliwość składania wniosków o świadczenia w programie „Rodzina 500 plus” – można to zrobić bez wychodzenia z domu i to na kilka różnych sposobów, ale trzeba się do tego przygotować. Jak najprościej złożyć wniosek o 500 zł na dziecko?

Jak złożyć wniosek „Rodzina 500 plus” przez internet?
foto: rodzina500plus.gov.pl

Program „Rodzina 500 plus” zakłada dofinansowanie rodziców wychowujących potomków. Deklarowane wsparcie wynosi 500 zł (nieopodatkowane) na każde drugie i następne dziecko w rodzinie bez względu na to, jak wysokie przychody odnotowują rodzice.

Zobacz również: Program 500 plus - zasady.

Istnieje także możliwość otrzymania świadczenia na wychowanie najstarszego dziecka – tutaj jednak należy wykazać się przychodem nie przekraczającym 800 zł na jednego członka rodziny.

Wnioski można składać w tradycyjny sposób, zanosząc wypełnione dokumenty do siedziby gminy, bądź też przez internet, korzystając z kilku przygotowanych przez państwową administrację sposobów (wymagających jednak nieco wysiłku i… pofatygowania się do urzędu). Istnieje też prosty i szybki sposób - trzeba wypełnić wniosek korzystając z systemu bankowości elektronicznej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W zależności od sytuacji rodzinnej, złożenie wniosku może wiązać się z koniecznością przygotowania różnego zestawu dokumentów. Administracja zapewnia, że wsparcie będzie dostępne dla wszystkich rodziców, niezależnie od stanu prawnego ich związku, w niektórych przypadkach będzie się to jednak wiązało z koniecznością przedłożenia zeskanowanych zaświadczeń. Może to być:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka (dla rodziców adoptowanych dzieci)
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji (dla osób po rozwodzie lub w separacji)
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (dla opiekunów prawnych dziecka)
 • skan karty pobytu (dla cudzoziemców, jeśli znajduje się na niej adnotacja „dostęp do rynku pracy”)
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji (dla cudzoziemców z obywatelstwem spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii)

Jeśli wniosek składany jest także z myślą o otrzymywaniu wsparcia na pierwsze dziecko, obowiązek sprawdzenia czy wnioskodawca spełnia wymogi dochodowe leży po stronie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej, które mogą uzyskać podstawowe dane o dochodach rodziny od urzędu skarbowego.

Może się jednak okazać, że potrzebne będą dodatkowe dokumenty:

 • skan oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dla rolników)
 • skan zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dla osób otrzymujących alimenty, stypendia szkolne lub socjalne itp.)
 • skan oświadczenia o dochodach (dla osób podlegających przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym)
 • skan oświadczenia albo innego dokumentu, który potwierdza utratę albo uzyskanie dochodu (jeśli sytuacja dochodowa się zmieniła)

Oświadczenia powinny być podpisane przez osoby, których dotyczą – a więc przez odpowiednich członków rodziny, nie tylko przez składającą/składającego wniosek. Po wypełnieniu dokumenty należy zeskanować i dołączyć do wniosku w postaci elektronicznej.

Po takim przygotowaniu można przystąpić do składania wniosku. Jakie opcje dostępne są dla osób korzystających z internetu?

Przez portal emp@tia

Witryna emp@tia to portal informacyjno–usługowy prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego zadaniem jest zgromadzenie w jednym miejscu kompletnych i aktualnych informacji pozwalających na skorzystanie z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych. Mówi się także o możliwości złożenia wniosków przez internet – jedną z opcji, dostępnych od 1 kwietnia 2016, będzie podanie o objęcie programem „Rodzina 500 plus”. Uwaga: wymagane jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP, który posłuży do podpisania wniosku.

Procedura krok po kroku wygląda nastepująco:

 • należy zeskanować niezbędne dokumenty (jeśli będą potrzebne)
 • zalogować się na konto w module eWnioski
 • wybrać zakładkę „Dokumenty”
 • wybrać opcję „Nowy dokument”, a później „Świadczenia wychowawcze”
 • zaznaczyć „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknąć „Utwórz dokument”
 • wpisać nazwę gminy
 • wybrać z listy właściwą dla siebie jednostkę
 • wypełnić wniosek
 • zapisać go i kliknąć „Zamknij”
 • kliknąć w zakładkę „Dokumenty robocze”
 • zaznaczyć „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknąć „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”
 • dodać załączniki klikając „Dodaj” (jeśli będą potrzebne)
 • wysłać wniosek

Aby sprawdzić, czy urząd odebrał wniosek, trzeba zalogować się na konto, wejść w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobaczyć, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”. Po podjęciu decyzji przez urząd na sdres e-mail wnioskodawcy zostanie wysłane powiadomienie o nowej wiadomości w portalu emp@tia. Po zaznajomieniu się z nią należy kliknąć „Podpisz odbiór”. 

foto: materiały prasowe

Dostępna jest także instrukcja obrazkowa.

Przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Ta opcja dostępna jest dla osób, które posiadają – lub zechcą założyć – konto na Platformie usług Elektronicznych ZUS. Osoby, które będą chciały założyć swój profil na PUE, będą musiały potwierdzić swoją tożsamość przez profil zaufany na platformie ePUAP lub udając się do placówki ZUS.

PUE pozwala zarządzać sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby złożyć wniosek na platformie, należy postępować zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na liście:

 • zeskanować niezbędne dokumenty (jeśli będą potrzebne)
 • zaloguj się na konto na PUE ZUS
 • kliknąć w zakładkę „Rodzina 500 plus”
 • wypełnić wniosek
 • dodać dokumenty jako załączniki (jeśli będą potrzebne)
 • wysłać wniosek

Na koncie PUE znajdzie się informacja, że wniosek został przyjęty przez system ZUS. W ciągu kilku dni na adres e-mail zostanie dostarczone potwierdzenie, że wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się sprawą. Decyzja zostanie przysłana pocztą.

foto: materiały prasowe

Przez ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) powstała, żeby ułatwić załatwianie spraw urzędowych przez internet. Żeby móc z niej skorzystać, należy dysponować profilem zaufanym, pozwalającym potwierdzić tożsamość podatnika/obywatela. Jego zadaniem jest uniemożliwienie podszycia się pod osobę załatwiającą sprawy urzędowe przez internet.

Profil zaufany, jak można było wyczytać w poprzednich wpisach, jest wykorzystywany także na innych stworzonych przez administrację platformach. Jak go zdobyć? Na stronie ePUAP należy założyć konto, złożyć wniosek o założenie profilu, a następnie wybrać się do urzędu, aby potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej. Procedura – po dotarciu do okienka - trwa kilka minut. Profil zaufany jest aktywowany niezwłocznie po zweryfikowaniu przez urzędnika.

Aby złożyć wniosek z wykorzystaniem platformy ePUAP należy:

 • zeskanować niezbędne dokumenty (jeśli będą potrzebne)
 • zalogować się na konto na platformie ePUAP
 • w wyszukiwarce usług znaleźć „Wniosek Rodzina 500+” i kliknąć „Załatw sprawę”
 • zaadresować wniosek, wybierając urząd gminy lub miasta
 • wypełnić wniosek
 • dodać dokumenty jako załącznik (jeśli będą potrzebne)
 • kliknąć „Podpisz” i wybrać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany)
 • wysłać wniosek

Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany i wystawione zostanie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Decyzja urzędu zostanie dostarczona pocztą lub elektronicznie przez konto ePUAP.

foto: materiały prasowe

Przez bankowość elektroniczną

Wygląda na to, że skorzystanie z usług banku będzie najprostszym i najszybszym sposobem na złożenie wniosku w sprawie objęcia programem „Rodzina 500 plus”. Klienci instytucji będą wypełniać formularz podobny do tego używanego podczas wnioskowania o udzielenie kredytu. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank – imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL itp. Nie będzie wymagane poświadczane profilem zaufanym ePUAP, więc osoby nie posiadające takowego nie będą zmuszone do wizyty w urzędzie.

Wnioski będzie można składać w następujących bankach:

 • Alior Bank SA
 • Bank BPH SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Pekao SA
 • Bank Pocztowy SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Bank Zachodni WBK SA
 • FM Bank PBP SA (Smart Bank)
 • ING Bank Śląski SA
 • mBank SA
 • PKO Bank Polski SA
 • Raiffeisen Bank Polska SA
 • SGB-Bank SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Getin Noble Bank SA
 • Deutsche Bank SA
 • Credit Agricole Bank Polska SA

W kilka dni po wysłaniu formularza na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie z urzędu, który zajmuje się sprawą.

Z którego sposobu zamierzacie skorzystać?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Internet Technologia