15.11.2016 15:30

Nowe przepisy pozwolą wyrzucać z pracy e-mailem

Ministerstwo Rozwoju zaproponowało nowe przepisy dotyczące archiwizowania przez przedsiębiorstwa dokumentów pracowniczych. Wynika z nich, że zatrudniać – i zwalniać – będzie można drogą elektroniczną.

Nowe przepisy pozwolą wyrzucać z pracy e-mailem
foto: materiały prasowe

Resort chce iść z czasem, postępem i osiągnięciami, luzując obowiązujące obecnie prawo dotyczące dokumentów związanych z zatrudnionymi. Pracodawcy są zobowiązani prowadzić archiwum przez 50 lat od zakończeniu pracy przez daną osobę.

To wymierne obciążenie dla budżetów firm. Jak wyliczono, dla dużych przedsiębiorstw koszt składowania akt osobowych przez pół wieku może wynosić miliony złotych. W nowym projekcie czas ten został zmniejszony do 10 lat. Przedsiębiorstwa mogą tez prowadzić archiwum cyfrowe.

W uzasadnieniu wprowadzenia kształtu nowych przepisów czytamy:

"

Możliwość korzystania z dokumentów elektronicznych uprości obsługę akt osobowych i dokumentów powstających w ramach stosunku pracy. Dokumenty elektroniczne będą miały taką samą moc prawną jak dokumenty powstające na papierze. Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z pozapłacowymi obowiązkami wobec pracowników. "

W ramach proponowanych przepisów znajduje się także zapis, że umowy o pracę będą mogły być zawierane w formie pisemnej lub elektronicznej. Tak samo pracownik ma otrzymywać informacje o zmianie warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniu umowy.

Najważniejsze wiadomości będą jednak musiały być specjalnie poświadczone:

"

Dokumenty, w których pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, mające istotny wpływ na przebieg zatrudnienia pracownika, wymagają dla ważności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. "

Oznacza to, że w sprawach w których Kodeks pracy przewiduje wymóg własnoręcznego podpisu, zwykły e-mail nie będzie miał odpowiedniej mocy prawnej – o ile nie będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nowy, elektroniczny sposób prowadzenia akt osobowych pracowników ma być możliwy w przypadku osób, które zostały zatrudnione po 31 grudnia 1998 roku.

Według planów Ministerstwa Rozwoju, przepisy mają zacząć częściowo obowiązywać od czerwca 2017 roku. Pełne wdrożenie ma trwać o rok dłużej.

Wyobrażacie sobie zwalnianie z pracy za pomocą e-maila?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Internet