27.05.2016 17:46

Rejestr Niedozwolonych Stron zaproponowany w ustawie

Indeks ksiąg zakazanych może wrócić w XXI wieku w nowej odsłonie – polscy prawodawcy wracają do pomysłu stworzenia Rejestru Niedozwolonych Stron. Witryna, która zostanie w nim zamieszczona, ma być obowiązkowo blokowana przez dostawców internetu.

Rejestr Niedozwolonych Stron zaproponowany w ustawie
foto: materiały prasowe

Rejestr – pod nieco inną nazwą – pojawił się w propozycjach ustaw już kilka lat temu, podczas rządów PO. Ówczesna opozycja alarmowała, że jest to powrót do cenzury rodem z PRL – w rezultacie (i pod wpływem opinii społecznej) Platforma wycofała się z pomysły blokowania stron związanych z hazardem, propagowaniem faszyzmu czy pedofilią.

PiS – dziś partia rządząca – wraca do pomysłu w nieco zmodyfikowanej formie. W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie ustawy hazardowej znalazł się zapis powołujący do funkcjonowania narzędzie do walki z nielegalnym hazardem w internecie.

"

Art. 15f. 1. Minister Finansów prowadzi Rejestr Niedozwolonych Stron, zwany dalej „Rejestrem”. Rejestr jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego i jest udostępniany w BIP MF. "

W zamyśle twórców ustawy Rejestr ma umożliwić walkę z nielegalnie prowadzonym hazardem – MF ma nadzieję, że z braku dostępu do alternatywy Polacy zwrócą się do usługodawców działających zgodnie z prawem i płacących w naszym kraju podatki.

Dodatkowe wpływy do budżetu są potrzebne ze względu na uruchomienie kosztownych programów - sztandarowym przykładem jest tu projekt „Rodzina 500 plus”.

Sposób, w jaki zdefiniowano działanie Rejestru budzi jednak spore kontrowersje – w praktyce przepisy pozwolą bowiem na zablokowanie dostępu do dowolnie wybranej strony internetowej. Na dodatek Ministerstwo Finansów nie będzie należycie kontrolowane – raz na pół roku sprawozdanie o zablokowanych stronach ma być udostępniane do wglądu Sądu Okręgowego w Warszawie. Nawet jeśli znajdą się w nim nieprawidłowości – będzie za późno na reakcję.

"

Wpisowi do Rejestru podlegają adresy elektroniczne pozwalające na identyfikację stron internetowych lub innych usług zawierających treści umożliwiające urządzanie gier hazardowych bez zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy lub uczestniczenie w tych grach, nazwę podmiotu urządzającego gry hazardowe bez zezwolenia oraz nazwę oferowanej gry hazardowej, zwanych dalej „niedozwolonymi stronami i usługami”. "

Jak widać, wystarczy podać nazwę podmiotu organizującego nielegalnie gry hazardowe bądź też opublikować artykuł, w którym znajdzie się nazwa takiej rozgrywki, by móc trafić do rejestru. Ciekawie wyglądać może sytuacja stron sądów, na których publikowane były wyroki w sprawie nielegalnego hazardu – w świetle definicji, powinny one trafić do Rejestru, podobnie jak witryny mediów, które podawały dalej treść orzeczeń.

Problem może dotknąć także strony, które wyświetlają reklamy dostarczane przez sieci afiliacyjne, jeśli wśród serwowanych kreacji najdzie się na przykład zachęta do pobrania gry uznanej za nielegalną.

Można sobie także wyobrazić sytuację, gdy obrotny przedsiębiorca wybierze dla swojej firmy lub oferowanej gry występującą powszechnie nazwę, która nie kojarzyła się do tej pory z hazardem. W chwili pisania tego tekstu domena kasynopis.pl była jeszcze wolna.

Po wpisaniu witryny do Rejestru Niedozwolonych Stron operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek zablokowania jej dla swoich użytkowników.

"

Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu jest obowiązany do :

1) nieodpłatnego utrudniania dostępu do niedozwolonych stron i usług przez blokowanie dostępu do adresów elektronicznych wpisanych do Rejestru; blokowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od udostępnienia w BIP MF informacji o wpisie adresu do Rejestru;

2) nieodpłatnego odblokowania dostępu do adresów elektronicznych wykreślonych z Rejestru; odblokowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od udostępnienia w BIP MF informacji o wykreśleniu adresu z Rejestru. 4. W Rejestrze umieszcza się również dane dotyczące czasu i podstawy dokonania wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykreślenia. "

Projekt ustawy hazardowej to kolejna propozycja zmiany prawa, która wzbudza liczne kontrowersje i protesty. Według zapisów ustawy antyterrorystycznej właścicieli kart SIM w usłudze pre-paid będą musieli obowiązkowo zarejestrować swoje numery przed końcem roku - operatorzy telekomunikacyjni szacują, że na taką operację potrzeba przynajmniej roku.

Protesty budzi także wprowadzenie opłaty audiowizualnej uzależnionej od posiadanych przyłączy energetycznych - przedsiębiorstwa z dużą liczbą placówek mogą płacić z tego powodu nawet miliony złotych. Na dodatek wezwanie do zapłaty mają otrzymywać z rachunkiem za prąd także osoby, które z obowiązku płacenia są zwolnione.

Co myślicie o pomyśle na Rejestr Niedozwolonych Stron?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: #Internet