30.11.2018 11:57

Speedtest do reklamowania prędkości internetu – jak korzystać?

Jeśli uważacie, że macie zbyt wolny internet – od 1 grudnia 2018 roku Urząd Kontroli Elektronicznej umożliwia skorzystanie z narzędzia PRO Speed Test, którego wyniki mogą posłużyć do złożenia oficjalnej reklamacji. Jak to działa?

PRO Speed test
foto: zrzut ekranu

Przygotowanie aplikacji, której testy mogą być oficjalnie honorowane przez dostawców internetu, nie było prosta sprawą – osiągana prędkość transferu danych wynika nie tylko z faktycznej przepustowości łącza, lecz także z wielu okoliczności dodatkowych, takich jak rodzaj sprzętu Ina przykład karty sieciowej), uruchomione w tle aplikacje czy czas, w którym odbywa się test.

UKE musiało więc zamówić narzędzie, które będzie brało pod uwagę wszystkie te czynniki, co zagwarantuje powtarzalną i rzetelną ocenę szybkości łącza dostarczanemu klientowi.

"

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. "

Jaskrawym przykładem jest najszybszy w Polsce internet oferowany przez INEĘ - dostawca ostrzega, że dla łącza 10 Gb/s większość komputerów jest po prostu zbyt wolna.

Korzystanie z narządzie będzie całkiem skomplikowane – żeby móc pobrać program, trzeba stworzyć konto na portalu UKE, a i samo robienie testów wymaga poświęcenia czasu – łącznie trzeba wykonać 12 pomiarów, które muszą być oddalone w czasie przynajmniej o 30 minut.

PRO Speed Test - instrukcja obsługi

UKE przygotowało krótki filmik z instrukcją korzystania z narzędzia PRO Speed Test:

Nie wszystkie pomiary za pomocą udostępnianych aplikacji będą mogły służyć jako podstawa do reklamacji – komputer musi być połączony z internetem za pomocą połączenia kablowego (Wi-Fi nie jest wystarczająco stabilny i szybki), testy wykonywane za pomocą smartfonów lub strony internetowej będą uznawane za zbyt mało wiarygodne:

"

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia PE i Rady UE 2015/2120 (które ma bezpośrednie zastosowanie w Polsce) pomiar wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny. "

pro_speedtest_02

UKE informuje, że wdrożenie mechanizmu poprzedziły weryfikacje przez niezależnego eksperta i testy, wykonane przez dostawców usług dostępu do internetu, w których wzięło udział 230 przedsiębiorców oraz testy skierowane do użytkowników, w których ponad 1600 osób wykonało ponad 7500 pomiarów.

PRO Speedd Test, umożliwiający reklamowanie szybkości łącza, dostępny jest na stronie pro.speedtest.pl.

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Internet