08.06.2018 12:37

Unia Europejska chce ujednolicenia cen za rozmowy i SMS-y - będzie drożej?

81 groszy za minutę, 25 groszy za SMS-a - Unia Europejska ustaliła jednolite ceny usług dla operatorów komórkowych działających na terenie wspólnoty. Czy czekają nas bolesne podwyżki?

flaga Unii Europejskiej
foto; materiały prasowe

Unia Europejska chce, żeby obywatele wszystkich krajów członkowskich byli traktowani tak samo i płacili takie same ceny. Dzięki temu podejściu zniknęły opłaty za roaming w UE i wyjeżdżając za granicę nie trzeba się już obawiać gigantycznych rachunków za rozmowy i transfer danych – mają być one (do pewnego limitu) rozliczane w ramach abonamentu.

Zasada Roam Like At Home nie została ciepło przyjęta przez polskich operatorów komórkowych, którzy skutecznie walczą o możliwość stosowania dopłat. Powód? Stawki hurtowe, jakie trzeba płacić za połączenia w roamingu międzynarodowym, są wyraźni wyższe niż ceny obowiązujące polskich klientów.

Na każdym połączeniu w ramach RLAH polski operator więc traci, co jest argumentem w przyznawaniu prawa do stosowania dopłat.

Podobne obawy co do wysokości cen pojawiają się w przypadku nowego projektu unijnego – ujednolicenia cen za połączenia głosowe i przesyłanie wiadomości SMS pomiędzy państwami należącymi do UE.

Unia chce ujednolicić ceny połączeń międzynarodowych

Ostateczne negocjacje trwały łącznie ponad 12 godzin – uczestniczyli w nich operatorzy z całej Unii Europejskiej. Dita Charanzová, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO, nie kryje swojego zadowolenia uzyskanych rezultatów:

"

Tańsze rozmowy telefoniczne to zwycięstwo wszystkich obywateli UE. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku UE, w której koszty połączeń krajowych i międzynarodowych będą takie same. "

Ustalony projekt zakłada, że za minutę rozmów prowadzonych pomiędzy państwami UE użytkownik zapłaci 19 eurocentów, wysłanie SMS-a za granicę (ale do państwa UE) ma kosztować 6 eurocentów.

Co ciekawe, protestujący przeciwko ustaleniom jednolitych stawek operatorzy argumentowali, że przecież użytkownicy którzy chcą płacić mniej za przesyłane wiadomości i prowadzone rozmowy mogą w takim przypadku korzystać z komunikatorów internetowych.

Zanim ustalenia co do wysokości jednolitych cen za usługi telekomunikacyjne wejdą w życie, muszą zostać zatwierdzone przez wszystkie kraje członkowskie, a następnie uchwalone przez Parlament Europejski.

Ewentualnych zmian w cenach przez długi czas nie zobaczymy – kwestią otwartą pozostaje, czy polscy operatorzy będą musieli w przyszłości obniżyć, czy podwyższyć ceny za połaczenia międzynarodowe – zależeć to będzie od ich oferty obowiązującej w czasie wprowadzania ujednoliconych cen w życie.

Jak oceniacie stawki ustalone przez UE?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Mobile