19.07.2016 09:20

Abonament RTV będzie można częściowo umorzyć?

Jest szansa, że po okazaniu skruchy można będzie liczyć na częściowe umorzenie zaległych płatności za abonament RTV. Pomysł pojawił się w Radzie Mediów Narodowych, ale nie wiadomo jeszcze, czy zostanie wprowadzony w życie.

Abonament RTV będzie można częściowo umorzyć?
foto: flickr.com / espensorvik, CC BY 2.0

Jak na razie idea abolicji została tylko zasygnalizowana wraz z podkreśleniem, że jest to tylko pomysł, nad którym wciąż trwają dyskusje. Jeśli osoba, która nie płaci abonamentu RTV zgłosiłaby się na pocztę i zadeklarowała chęć zmienienia swojego obywatelskiej postawy, mogłaby liczyć na częściowe umorzenie zaległości.

W zamian właściciel odbiornika telewizyjnego zobowiązywałby się do przestrzegania prawa i odprowadzania następnych opłat abonamentowych w terminie.

Darowanie win to nie jedyny pomysł, jaki rząd ma na uszczelnienie systemu poboru daniny RTV. Krzysztof Czabański, kandydat PiS do Rady, nie wyklucza sięgnięcia do różnego rodzaju baz danych, tak by namierzyć gospodarstwa domowe uchylające się od płacenia abonamentu.

"

W tej chwili są nowe możliwości również po stronie Poczty Polskiej, która się unowocześnia i staje się usługodawcą opierającym się coraz mocniej na technikach cyfrowych. Rozmawiałem już z zarządem Poczty Polskiej i wiadomo, że Poczta ma możliwość dosyć szybkiego odtworzenia bazy gospodarstw domowych w Polsce. "

Wcześniej była mowa między innymi o możliwości wykorzystania bazy danych klientów telewizji kablowych i satelitarnych – jak słusznie zauważono, jeśli ktoś płaci za dostarczanie mu treści TV, to ma na czym je oglądać. Abonament RTV to opłata za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego – płaci go jednak tylko 8% polskich gospodarstw domowych.

Wynika to nie tylko z braku woli ze strony obywateli, ale także z zaniedbań, jakich miała się dopuścić poczta – dzięki nim istnieje prosty i całkowicie legalny sposób na wycofanie żądania zapłaty zaległości. Wystarczy dostarczyć to pismo.

Krzysztof Czabański podkreśla przy tym, że uszczelnienie systemu ma być rezultatem przede wszystkim zachęt, a nie gróźb:

"

Nie chcę mówić o szczegółach. Chcemy raczej zachęcić ludzi od płacenia, niż iść w stronę kar. Tego nie przewidujemy, chyba że ktoś mimo zachęt będzie się uporczywie uchylał się od tego obowiązku. Jesteśmy skłonni prawdopodobnie zastosować częściową abolicję w zamian za zarejestrowanie się i płacenie abonamentu. "

Wzmożone kontrole rozpoczęła Poczta Polska – pracownicy przedsiębiorstwa chodzą po domach (dobieranych losowo lub wytypowanych na podstawie donosów), szukając telewizorów. Do tej pory odwiedzali mieszkania, w których ktoś wcześniej zarejestrował odbiornik, ale przestał płacić – teraz pukają także do drzwi osób, które nie deklarowały posiadania TV.

Dokładna skala kontroli nie jest znana – wiadomo za to, że od stycznia do maja 2016 roku urzędy skarbowe otrzymały niemal 30 000 tytułów wykonawczych, dających prawo zajęcia konta bankowego osoby uchylającej się od płacenia abonamentu i ściągnięcia zaległości – razem z odsetkami i kosztami poboru jest to kwota około 1500 zł.

Jak szacują przedstawiciele RMN, prace nad narzędziami mającymi zwiększyć kilkukrotnie pobieralność abonamentu mogą ruszyć pełną parą we wrześniu, tak by znowelizowane przepisy weszły w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.

W przyszłości abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zastąpiony przez powszechną opłatę audiowizualną, płaconą przez każde gospodarstwo domowe niezależnie od tego, czy posiada telewizor lub radio, czy nie. Danina miała być dołączana do rachunku za energię elektryczną – jak się jednak okazało, przepisy okazały się tak radykalnie zmieniać obowiązujący porządek prawny (była w nich mowa także o transformacji mediów publicznych w narodowe), że niezbędne okazały się konsultacje z Unią Europejską.

Odwlekło to wprowadzenie nowych przepisów nawet o 2 lata – zamiast od 2017 roku, mogą one zacząć obowiązywać w 2019.

Okażecie skruchę i zaczniecie płacić po dobroci?

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: TV