23.05.2016 13:28

Opinia Komisji Europejskiej na temat praworządności w Polsce

Mija termin ultimatum, jakie Komisja Europejska dała Polsce na próbę rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Krytyczna opinia w tej sprawie zostanie przekazana rządowi w Warszawie.

Opinia Komisji Europejskiej na temat praworządności w Polsce
Foto: PAP

W dokumencie niespodzianki raczej nie będzie. Komisja powtórzy prawdopodobnie wcześniejsze argumenty, które dla polskiego rządu brzmią wyjątkowo niekorzystnie, i które z pewnością psują reputację Polski. Najważniejszy z nich to ten, że spór o Trybunał Konstytucyjny jest zagrożeniem dla państwa prawa, i że bez praworządności nie można mówić o demokracji.

Po opublikowaniu opinii rząd ma 14 dni na odpowiedź. Jeśli Komisja Europejska będzie z propozycji Warszawy niezadowolona, to może opublikować zalecenia dla polskich władz, wraz z terminami ich wdrożenia.

Z kolei niewypełnienie tych zaleceń może skłonić Komisję do wystąpienia z wnioskiem do Rady UE o stwierdzenie naruszeń unijnych wartości, co może pociągnąć za sobą sankcje, w tym pozbawienie Polski głosu w Radzie UE. Do stwierdzenia takich naruszeń konieczna jest jednak jednomyślność państw członkowskich (z wyłączeniem kraju, którego dotyczy wniosek).

Dokument, który wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans wyśle do polskich władz, ma być poufny. Według urzędników w Brukseli, żadnej konferencji prasowej nie będzie, najpewniej w południe będzie tylko komunikat.

Tagi: Świat