Pogoda

Bolzer w Krakowie - foto: Romana Makówka / Antyradio.pl