Mamy rozporządzenie o zakrywaniu twarzy. Co, jak i gdzie trzeba będzie nosić?

14.04.2020 15:36
matka z dzieckiem w maseczkach|undefined Fot. Shutterstock

16 kwietnia 2020 ma wejść w życie rozporządzenie nakładające obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Mamy projekt przepisów. Co z nich wynika?

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na krok, którego wcześniej nie stosowano w przypadku żadnego z wprowadzanych przez rząd ograniczeń związanych z epidemią COVID-19: na konsultacje społeczne.

Resort opublikował wstępną treść rozporządzenia, tak by każdy mógł się z nim zapoznać i w razie potrzeby wskazać niezbędne poprawki. Wszystkie wprowadzane do tej pory w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 były uchwalane autorytarnie, bez udziału osób, które będą musiały się do nich stosować.

Przeczytaj także

W treści rozporządzenia zostały wymienione środki, jakimi można zakrywać usta i nos, osoby o tego zobligowane, miejsca, w których trzeba stosować się do rozporządzenia oraz planowane wyjątki. Szczegóły poniżej.

Obowiązek noszenia maseczek od 16 kwietnia 2020. Mamy treść projektu rozporządzenia.

Z zaproponowanych przepisów wynika, że jako produkty do zakrywania ust i nosa zaakceptowano „części odzieży, przyłbice, maski albo maseczki”.

Zakrywać twarz trzeba będzie przebywając:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania

Obowiązku zakrywania nosa i ust nie będzie w przypadku:

  • poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  • dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa

Rozporządzenie przewiduje także, że obowiązek znoszony będzie na czas legitymowania osoby „w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych”.

Pełna treść projektu rozporządzenia znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia. Resort czeka na uwagi dotyczące przepisów do środy 15 kwietnia 2020 ro godziny 10:00; należy je przesyłać na adres dep-pr@mz.gov.pl.

Zobacz także: Minister Szumowski: wakacji w tym roku nie będzie

 

Michał Tomaszkiewicz|undefined
Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.