Kontakt
Kontakt

       

Antyradio Warszawa

ul. Żurawia 8

00–503 Warszawa

tel. 321 321 900

e-mail: antyradio@antyradio.pl

Antyradio Katowice:

ul. Mickiewicza 29

40–085 Katowice

tel. 32 208 77 01

e-mail: antyradio@antyradio.pl

Redaktor naczelny Antyradia:

marcin.bakiewicz@antyradio.pl

 

Szef Redakcji Serwisu Antyradio.pl:
marta.wilczkowska@eurozet.pl

 

Redakcja internetowa Antyradio.pl
e-mail: redakcja@antyradio.pl

Marketing Manager 
cezary.skoczen@antyradio.pl

Reklama:

reklama@eurozet.pl

Biuro Reklamy Grupy Eurozet

Kontakt z prowadzącym:
321 321 666

AntyRadar: (informacje o wypadkach, fotoradarach i utrudnieniach w ruchu)
321 321 997

Prawda Antyradia: (kontakt do newsroomu)
321 321 999

Nadawca programu pod nazwą AntyRadio 106,4 FM

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Numer Koncesji 437/K/2021-R

Nadawca programu pod nazwą AntyRadio

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Numer Koncesji 324/K/2018-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Eurozet Radio Sp. z o.o. - Nadawca realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

 
Nazwa programu;

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

EWA ROSIEWICZ

TOMASZ ZAKRZEWSKI

GRZEGORZ KOSSAKOWSKI

Adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

ANTYRADIO@ANTYRADIO.PL

WWW.ANTYRADIO.PL

Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

FRANS CHARLES MARIE TILMAN

JONKHEER ADRIAAN NICOLAAS STOOP

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

RADIO ZET

MELORADIO 104,5 (ŁÓDŹ)

MELORADIO 95,1 (KATOWICE)

MELORADIO 90,6 99,4 (POZNAŃ)

MELORADIO 102,9 (SŁUPCA)

MELORADIO 99,6 (KONIN)

MELORADIO 90,2 (IŁAWA)

MELORADIO 104,9 (MRĄGOWO)

MELORADIO 90,5 (OLSZTYN-PIECZEWO)

MELORADIO 87,9 BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO (OPOLE I KLUCZBORK)

MELORADIO 103,9 (KIELCE)

MELORADIO 107 (GIŻYCKO)

MELORADIO 92,8 (TORUŃ)

MELORADIO 97,8 (WROCŁAW)

MELRADIO WARSZAWA

MELORADIO 101,3 (KRAKÓW)

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

WWW.RADIOZET.PL

WWW.ANTYRADIO.PL

WWW.PLANETA.PL

 

Zgodnie z treścią przepisu art.27 § 1 ustawy prawo prasowe Eurozet Sp. z o.o. – Wydawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

 
Wydawca tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL” EUROZET SP. Z O.O.
Adres Wydawcy i Redakcji tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL”

UL. ŻURAWIA 8,

00-503 WARSZAWA

Redaktor naczelny tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL” TOMASZ SOFUŁ
Miejsce wydania tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL” WARSZAWA
 
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.