Kontakt
Kontakt

       

Antyradio Warszawa

ul. Żurawia 8

00–503 Warszawa

tel. 321 321 900

e-mail: antyradio@antyradio.pl

Antyradio Katowice:

ul. Mickiewicza 29

40–085 Katowice

tel. 32 208 77 01

e-mail: antyradio@antyradio.pl

Redaktor naczelny Antyradia:

marcin.bakiewicz@antyradio.pl

 

Szef Redakcji Serwisu Antyradio.pl:
aleksandra.degorska@antyradio.pl

 

Redakcja internetowa Antyradio.pl
e-mail: redakcja@antyradio.pl

Marketing Manager 
cezary.skoczen@antyradio.pl

Reklama:

reklama@eurozet.pl

Biuro Reklamy Grupy Eurozet

Kontakt z prowadzącym:
321 321 666

AntyRadar: (informacje o wypadkach, fotoradarach i utrudnieniach w ruchu)
321 321 997

Prawda Antyradia: (newsroom)
321 321 999

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Numer Koncesji 437/K/2021-R

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

Numer Koncesji 324/K/2018-R

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Eurozet Radio Sp. z o.o. - Nadawca realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

 
Nazwa programu;

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

Nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

MACIEJ STRZELECKI

TOMASZ ZAKRZEWSKI

ADAM FIJAŁKOWSKI

Adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

Dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

ANTYRADIO@ANTYRADIO.PL

WWW.ANTYRADIO.PL

Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

MACIEJ STRZELECKI

TOMASZ ZAKRZEWSKI

ADAM FIJAŁKOWSKI

Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

RADIO ZET

MELORADIO ŁÓDŹ

MELORADIO ŚLĄSK

MELORADIO POZNAŃ

MELORADIO SŁUPCA

MELORADIO KONIN

MELORADIO IŁAWA

MELORADIO MRĄGOWO

MELORADIO OLSZTYN

MELORADIO BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO

MELORADIO KIELCE

MELORADIO GIŻYCKO

MELORADIO TORUŃ

MELORADIO WROCŁAW

MELRADIO WARSZAWA

MELORADIO KRAKÓW

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

www.youtube.com/@radiozet

www.youtube.com/@ANTYRADIOFM

www.youtube.com/@meloradioPL

www.youtube.com/@RadioChilliZET

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

 
 

Zgodnie z treścią przepisu art.27 § 1 ustawy prawo prasowe Eurozet Sp. z o.o. – Wydawca – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

 
Wydawca tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL” EUROZET SP. Z O.O.
Adres Wydawcy i Redakcji tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL”

UL. ŻURAWIA 8,

00-503 WARSZAWA

Redaktor naczelny tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL” ŁUKASZ SAWALA
Miejsce wydania tytułu prasowego „ANTYRADIO.PL” WARSZAWA
 
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.