Obowiązek noszenia maseczek. Oficjalne przepisy, nakazy i zwolnienia

15.04.2020 15:55
kobieta w maseczce|undefined Fot. Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia przesłało do Rady Ministrów finalną wersję rozporządzenia ustanawiającego obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Wyjaśniono w nich wiele wątpliwości, jakie się pokazywały, między innymi o konieczności noszenia maseczki podczas kierowania samochodem.

Od 16 kwietnia 2020 roku z domu będzie można wyjść tylko z zakrytymi ustami i nosem. Rozporządzenie nie nakazuje noszenia maseczek, jako akceptowalne środki bezpieczeństwa wymieniając odzież lub jej część. W porównaniu z projektem, który upubliczniono 14 kwietnia 2020, usunięto możliwość stosowania przyłbic.

Osoby, które nie zdążyły jeszcze zaopatrzyć się w odpowiednie maseczki zainteresuje na pewno inicjatywa Żabki, która ściągnęła z Chin 8 mln maseczek i sprzedaje je po kosztach, w cenach znacznie niższych niż w innych sklepach i w internecie.

Przeczytaj także

Nowe brzmienie rozporządzenia przekazane do podpisania przez premiera jest znacznie dokładniejsze w precyzowaniu zasad zakrywania usta i nosa oraz wyjątków, jakie od nich obowiązują.

Obowiązek zakrywania ust u nosa. Wszystkie zasady i wyjątki

Z treści rozporządzenia można się dowiedzieć, że ma ono obowiązywać od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania. Rzecznik rządu wspominał już, że może to oznaczać nawet kilka miesięcy obowiązku chodzenia w maseczce.

Wprowadzenie obowiązku pozwoli poluzować inne ograniczenia: można się tego spodziewać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku.

Przeczytaj także

Z rozporządzenia wynika, że obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, oraz w miejscach ogólnodostępnych:

 • na drogach i placach
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)
 • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568)

Maseczek ani innych produktów zakrywających usta i nos nie trzeba nosić w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w następnym punkcie
 • dziecka do ukończenia 4 roku życia
 • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Przepisy przewidują także możliwość stosowania przyłbicy w obiektach handlowych lub usługowych, jeśli „jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną”.

Rozporządzenie nadmienia ponadto, że organy uprawnione mogą zażądać odkrycia ust i nosa w przypadku legitymowania, w celu ustalenia tożsamości.

Noszenie maseczek ma sprawić, że osoby zarażone, ale przechodzące COVID-19 bezobjawowo będą mniejszym zagrożeniem dla innych osób w przestrzeni publicznej.

Zobacz także: W Radomiu ruszyła produkcja polskich testów na koronawirusa. Na początek 10 000 sztuk 

 

Michał Tomaszkiewicz|undefined
Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
CZYTAJ TAKŻE
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.