Kiedy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy możesz prowadzić samochód?

Aleksandra Kopka
16.05.2017 11:39
Kiedy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy możesz prowadzić samochód? Fot. PIOTR JEDZURA/East News

Pewien 18-latek z Krosna pędził po ulicach miasta z prędkością 128 km/h. Przy zatrzymaniu przez patrol policji nie mógł okazać dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem. Egzamin na prawo jazdy zdał kilka dni wcześniej, teraz grozi mu sąd.

O sporym pechu może mówić 18-latek z Krosna, który mimo zdania egzaminów na prawo jazdy teraz może długo nie wsiąść za kierownicę samochodu. Przyczyna? Jazda bez uprawnień.
Konsekwencje prowadzenia pojazdów bez posiadania ważnego dokumentu mogą być dla przyszłego kierowcy tragiczne.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie policji przepisy dotyczące uprawnień kierowania pojazdami są rygorystyczne:

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.
Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Niedoszły kierowca z Krosna musi liczyć się z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej i wymierzeniem jej przez sąd. Jeśli ten orzeknie o winie kierowcy i nałoży na niego zakaz prowadzenia pojazdów, konsekwencje kolejnej przejażdżki będą bolesne:

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak wygląda sytuacja prawna wobec adeptów sztuki prowadzenia pojazdów, w momencie uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie?  Wedle prawa prawowitym kierowcą jest osoba, która podpisze odebranie dokumentów tj. prawo jazdy. Zdany egzamin na prawo jazdy nie jest równoznaczny z otrzymaniem uprawnień kierowania pojazdami.Te nabywamy w momencie odbioru dokumentów z urzędu.

Jazda samochodem bez prawa jazdy się nie opłaca. Warto poczekać kilka do kilkunastu dni na wydanie dokumentów niż zaprzepaścić szansę na legalne zasiadanie za kierownicą samochodu. Na odbiór dokumentów czeka się maksymalnie miesiąc, jednakże dla niecierpliwych wprowadzono specjalny system, w którym po wpisaniu swoich danych jak pesel, imię oraz nazwisko wyskakuje status sprawy i przewidziany termin odbioru dokumentów.

Przykład 18-latka z Krosna pokazuje jak niecierpliwość nie popłaca. Ten może pożegnać się z prowadzeniem pojazdów nawet na kilka lat.

Aleksandra Kopka Redaktor antyradia
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.