Telewizja nc+ odda pieniądze źle potraktowanym klientom

Michał Tomaszkiewicz
30.08.2017 11:46
Telewizja nc+ odda pieniądze źle potraktowanym klientom Fot. zrzut ekranu

Zakończyło się postępowanie UOKiK w sprawie nieprawidłowości w obsłudze klientów zawierających lub przedłużających umowy z telewizją satelitarną nc+ - przez 3 do 6 miesięcy poszkodowani będą otrzymywać od operatora rekompensaty.

Urząd ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął przyglądać się sprawie w grudniu 2015 roku po otrzymaniu skarg od klientów operatora. Informowali oni, że operator telewizji satelitarnej nie respektuje prawa do zrezygnowania w ciągu 14 dni z umów zawieranych zdalnie – przy czym w świetle obowiązujących przepisów przedłużenie abonamentu jest równoznaczne z zawarciem nowego zobowiązania.

Zdaniem UOKiK nc+ błędnie interpretowało zapis o tym, że początek korzystania z usługi – w tym przypadku zapewnienia dostępu do kanałów TV - oznacza brak możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Operator był zdania, że dostarcza treści cyfrowych, co objęte jest wyjątkiem ustawowym.

Urząd wskazał, że nie było to uzasadnione:

W kontekście usług telewizji należy rozróżnić dwie sytuacje. Z jednej strony przedmiotem umowy może być zapewnienie konsumentowi dostępu do konkretnej audycji (np. wydarzenia sportowego) lub nagrania wizualnego (tzw. usługa VoD). Obejrzenie przez konsumenta np. zamówionego filmu prowadzi do spełnienia przez przedsiębiorcę świadczenia w całości. Wówczas prawo odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje.Z drugiej strony usługa telewizji może polegać na zapewnieniu konsumentowi stałego dostępu do określonego pakietu kanałów. Tego przypadku dotyczyło postępowanie prowadzone przez UOKiK. Tutaj istotą umowy nie jest dostarczenie pojedynczej treści, lecz zapewnienie ciągłości korzystania z usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Odstąpienie jest zatem możliwe, wymaga jednak zwrotu kosztów usługi, z której konsument już skorzystał.

UOKiK zauważył ponadto, że na włączenie usługi przed okresem rezygnacji z umowy wymagana jest zgoda klienta – nc+ o nią nie pytało.

Komentarz do informacji przygotowanej przez UOKiK przekazała serwisowi Antyradio.pl Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Rzecznik Prasowy nc+.

Decyzja UOKiK dotyczy zaszłości historycznych związanych z procesem potwierdzania przez spółkę umów zawieranych na odległość oraz konsekwencji przyjęcia przez spółkę odmiennej od UOKiK interpretacji charakteru usług świadczonych przez ITI Neovision S.A. W związku z decyzją, pewne grupy klientów platformy nc+ otrzymają rekompensatę, w postaci benefitów finansowych i produktowych, za doznane z tego tytułu niedogodności. Platforma nc+ wdroży jednocześnie proces naprawczy, który zapewni  dla nowych umów możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni. O szczegółach związanych z formą i zakresem rekompensaty będziemy informować klientów w ogłoszeniu prasowym oraz indywidualnej korespondencji.

Świadczenia mają różnić się w zależności od tego, co dokładnie spotkało poszkodowanego klienta i czy jest on w dalszym ciągu związany umową z nc+.

Brak wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług lub brak możliwości odstąpienia od umowy po rozpoczęciu korzystania z telewizji (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie).

Obecni abonenci będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 6 miesięcy oraz otrzymają promocyjną ofertę. Byli klienci, jeżeli rozwiązali umowę przed terminem, mogą liczyć na zwrot kosztów rezygnacji z kontraktu oraz kwoty jaką wcześniej zapłacili za korzystanie z telewizji. Jeżeli nie rozwiązali umowy przed jej zakończeniem – dostaną z powrotem pieniądze za ostatnie 6 miesięcy korzystania z usług ITI Neovision.

Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy – od marca 2013 do lipca 2014 roku (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie).

Obecni abonenci będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 3 miesiące. Byli klienci dostaną zwrot kosztów za ostatnie 3 miesiące opłacania abonamentu.

Brak potwierdzenia zawarcia umowy w terminie – od marca 2013 do lipca 2014 roku.

Jeżeli konsumenci otrzymali potwierdzenie zawarcia umowy dopiero po złożeniu reklamacji, będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 3 miesiące (obecni) lub otrzymają zwrot kosztów za ostatnie 3 miesiące korzystania z usług spółki (byli). Jeśli otrzymali umowę po terminie, ale nie musieli kontaktować się w tym celu ze spółką – wówczas dostaną bezpłatny dostęp do wybranych usług na określony czas (obecni abonenci), lub promocyjną ofertę (byli klienci).

Telewizja nc+ zobowiązała się także do uwzględnienia reklamacji klientów nieprawidłowo poinformowanych o braku możliwości odstąpienia od umowy – operator zmieni także wewnętrzne procedury, żeby takie przypadki nie miały już miejsca.

 

Michał Tomaszkiewicz Redaktor antyradia
Logo 18plus

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.