02.05.2018 16:04

Koniec zdjęć publiczności na koncertach? Nowe prawo budzi wątpliwości wielu fotografów

EU General Data Protection Regulation (GDPR), w Polsce znane jako RODO, wchodzi w życie 25 maja 2018 roku i budzi wątpliwości wielu przedsiębiorców, ale również i fotografów. 

Koniec zdjęć publiczności na koncertach? Nowe prawo budzi wątpliwości wielu fotografów
foto: Romana Makówka/Antyradio.pl

Rozporządzenie omawia prawa naturalne związane z danymi osobowymi i zasadami dotyczącymi wolnego poruszania się danych. Jak głosi jej treść „ta regulacja chroni fundamentalne prawa i wolność osób, a w szczególności ich prawo do ochrony praw osobowych”. W ustawie napisano również, że ruch danych osobowych na terenie Unii nie będzie ani zakazany, ani ograniczony, ze względu na powody wiążące się z ochroną praw osobistych z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych. 

W rozumieniu ustawy „dane osobowe” to:

"

wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby; osoba identyfikowalna to taka osoba, która może być identyfikowana, pośrednio lub bezpośrednio, przykładowo przez jej imię, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub przez jeden lub więcej czynników dot. fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturalnej lub socjalnej identyfikacji tejże osoby. "

Ustawa oczywiście nie będzie dotyczyła sytuacji prywatnych/domowych, terenów nie objętych jurysdykcją Unii Europejskiej, ani też wszelkich organów prawa w trakcie śledztwa, prewencji oraz prosekucji. Według ustawy, dane osobowe mają być przetwarzane w sposób: „prawomocny, szczery i transparentny wobec osoby, której one dotyczą”. 

Zmiany dla fotografów na festiwalach i koncertach?

RODO określa również, jakie warunki należy spełnić, aby zdobyć zgodę na przetwarzanie danych. Według zasad opisanych w ustawie, składa się na to kilka czynników - zgoda musi być: dobrowolna, granularna, specyficzna, świadoma, a także prosta do wycofania. Co to wszystko oznacza? Dobrowolność polega na tym, że użytkownicy nie mogą być zmuszeni do zgody, ich decyzja musi zostać podjęta przez nich samych. Granularna, czyli konkretna - odnosi się do konkretnych zastosowań i jasno określa, na co zgadza się użytkownik. Specyficzna, czyli taka, która jest określona przed zawarciem umowy i jasno mówi, w jakim celu będą użyte dane osobowe użytkownika. Świadoma, więc użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, co robi, a także prosta do wycofania. Osoba powinna mieć sposób sygnalizowania chęci wycofania zgody, co musi być uhonorowane przez firmę/organizacje. Przede wszystkim, taka możliwość musi istnieć i być prosta w wykonaniu oraz nie wywoływać negatywnych następstw dla użytkowników. 

Petycja przeciwko RODO

W związku ze zmianami w prawie pojawiły się wątpliwości i sprzeciw wielu osób pracujących w różnych branżach, które korzystają z danych osobowych. W tym i wśród fotografów. Powstała nawet petycja o „wolności dla prasy!”, według której RODO sugeruje jakoby „każde zdjęcie musi być uważane za zdobywanie danych, a nie przedstawianie współczesnych wydarzeń lub pełnienie funkcji sztuki”.

Następnie twórcy petycji ostrzegają, że zmiany w pracy dotkną wszystkich fotografów i innych artystów, którzy nie pracują w zinstytucjonalizowanych mediach. Mowa konkretnie o takich zawodach, jak wspomnieni fotografowie, agencje prasowe, dziennikarze, blogerzy, kluby nocne, organizatorzy wydarzeń, firmy PR-owe, czy szkoły. Mowa jest również o tym, że z powodu ludzi łamiących prawo, to ci, którzy do tej pory legalnie i rzetelnie wykonywali swoją pracę będą musieli ponosić konsekwencje. 

Autorzy sprzeciwu napisali również, że RODO nie może zostać zaimplementowane w praktyce, ponieważ nie pojawiły się żadne konkretne wymogi i zmiany, które powinny zostać wprowadzone przez firmy i osoby prywatne, które zajmują się jakąkolwiek pracą związaną z danymi osobowymi. Zaznaczyli również, że nowe prawo doprowadzi do przesunięcia na granicę legalności czynności, które mają wysokie znaczenie dla historii i dokumentacji wydarzeń dla następnych generacji. Petycja pojawiła się na stronie openpetition.de. Na niej możecie się zapoznać z jej całą treścią. 

Jak będzie wyglądało RODO w praktyce?

Niełatwo zgodzić się z argumentami twórców wspomnianej petycji. Trudno sobie wyobrazić sytuacje, w której np. fotoreporter robiąc zdjęcia na koncercie w klubie, czy na stadionie, miałby zdobyć pisemną zgodę wszystkich uczestników tego wydarzenia. To byłoby oczywiście niemożliwe do wykonania, dlatego obawy twórców wydają się być nieco przesadzone. Jeżeli ktoś miałby mieć więcej problemów z tego tytułu, to prawdopodobnie byliby to organizatorzy danego wydarzenia, który musieliby zmienić swoją politykę w przypadku sprzedaży biletów na koncerty i inne eventy kulturalne. 

Warto zaznaczyć, że w treści ustawy również nie ma ani słowa na temat tego, jakie zasady muszą wprowadzić firmy, które dotknie RODO. Akt ujednolica prawo dot. danych osobowych na terenie UE, ale nie określa dokładnie zmian, jakie będą musieli wprowadzić przedsiębiorcy. Sprawa jest więc rozwojowa i dopiero na przestrzeni kolejnych miesięcy, a pewnie nawet lat, będziemy stopniowo uczyć się zmian, jakie wprowadzi ustawa o ochronie danych osobowych.

Dlatego będziemy monitorowali sytuację i informowali, gdy tylko nastąpi jakiś przełom w sprawie. Rozporządzenie o Danych Osobowych wchodzi w życie już 25 maja 2018 roku. 

Kamil Kacperski
Tagi: Rock News