Pogoda
04.07.2016 12:41

Miliard złotych na koncie ZAiKS-u

W 2015 roku ZAiKS zainkasował 320,5 mln zł, wypłacając artystom niemal 412 mln. Na koncie stowarzyszenia znajduje się ponad miliard złotych.

Miliard złotych na koncie ZAiKS-u
foto: materiały prasowe

Głównym źródłem przychodów organizacji były w 2015 roku opłaty za publiczną emisję utworów przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne – wpłaciły one na rzecz artystów reprezentowanych przez ZAiKS ponad 128 mln zł.

Na drugim miejscu pod względem sumarycznej wysokości wpłat znaleźli się organizatorzy koncertów, którzy odprowadzili do stowarzyszenia blisko 90 mln zł. To zasługa dość skomplikowanego systemu pobierania opłat – według przepisów przygotowanych przez organizację, jeśli 75% (lub więcej) granych podczas występów utworów zostało stworzonych przez autorów chronionych przez ZAiKS, związek pobiera 12% wpływów brutto z wyłączeniem podatku VAT.

Kwota ta nie może być jednak niższa niż 10% wynagrodzenia wypłaconego wszystkim wykonawcom wynosić mniej niż 150 zł za każdych 100 biletów. Ta ostatnia stawka obowiązuje także w przypadku większości imprez z wolnym wejściem.

foto: ZAiKS

20 mln złotych zapłacili wydawcy płyt, niewiele mniej teatry wykorzystujące w swoich sztukach chronione przez stowarzyszenie utwory. Warto zauważyć, że według ZPAV Polacy wydali w 2015 roku na zakup muzyki - na nośnika tradycyjnych i w postaci cyfrowej - ponad 230 mln zł.

Najmniejsze przychody ZAiKS odnotował w obszarze nowych technologii, organizacja jednak widzi w internecie przyszły róg obfitości:

"

Choć jest to jeszcze relatywnie niewielkie źródło dochodów dla twórców, jesteśmy świadomi, jak ważną staje się gałęzią dystrybucji. Na bieżąco podpisujemy umowy ze wszystkimi serwisami oferującymi treści w sieci. "

Większych pieniędzy z odtwarzania ich utworów w internecie chcą najwięksi światowi twórcy, w tym Slash, U2 i Linkin Park. Podpisali się oni pod petycją, w której żądają od serwisu YouTube większych tantiem.

Serwisy internetowe, z którymi ZAiKS podpisał umowę, wpłaciły w 2015 roku na rzecz twórców blisko 4,5 mln zł. Są to między innymi iTunes, Spotify, Google play, YouTube, VEVO, Tvp.pl VOD, Muzodajnia, Deezer i Tidal.

Ze sprawozdania Spotify wynika, że w 2015 roku wypłaciło artystom 1,6 mld euro wynagrodzenia za odtwarzane użytkownikom utwory.

W latach 2013–2015 zagraniczne wpływy wyniosły prawie 16 mln zł. Część z nich pochodziła właśnie z odtworzeń polskich utworów w serwisach działających poza Polską.

foto: ZAiKS

Wpływy z opłaty reprograficznej – doliczanej do ceny czystych nośników, takich jak pamięć USB, dyski twarde czy nagrywalne płyty DVD – wyniosły 2 mln zł. Mają one zrekompensować twórcom „zwielokrotnianie ich utworów na użytek osobisty przez osoby fizyczne”.

W 2015 roku ZAiKS przekazał na rzecz Skarbu Państwa tytułem podatków kwotę 96 mln zł. Koszty własne - wynagrodzenia dla pracowników, pieniądze wydane na realizację celów statutowych - wyniosły 67 mln zł.

Michał Tomaszkiewicz
Tagi: Duperele